"; Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo
 
oživovanie hradov

Medzinárodná konferencia Oživovanie hradov

13.02.2018 - V priestoroch Dvorany MK SR sa dnes začala dvojdňová medzinárodná odborná konferencia Oživovanie hradov. Hlavným cieľom konferencie, ktorú ministerstvo kultúry organizuje z príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, je najmä sumarizácia...

Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialóg

Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialóg

09.02.2018 - V piatok 9. februára 2018 vyhlásil Fond na podporu kultúry národnostných menšín výzvu určenú všetkým menšinám na podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia. V poradí štvrtá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov je...

Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

08.02.2018 - Minister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č....

Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťaže

Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťaže

05.02.2018 - Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje v poradí už 15. ročník Národnej ceny za dizajn. V roku 2018 je súťaž venovaná komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v oblasti komunikačného...

Prvé Múzeum holokaustu na Slovensku začína tretí rok svojej existencie

Prvé Múzeum holokaustu na Slovensku začína tretí rok svojej existencie

26.01.2018 - Od otvorenia SNM – Múzea holokaustu v Seredi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora uplynuli dnes dva roky, jeho bránami už prešlo viac ako 34 - tisíc návštevníkov. Na mieste pôvodného tábora, v ktorom bolo počas druhej svetovej vojny...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu

26.01.2018 - V piatok 26. januára 2018 zverejnil Fond na podporu kultúry národnostných menšín v poradí už tretiu výzvu na svojom webovom sídle www.kultminor.sk. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov tentokrát podporí maďarskú národnostnú...

Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo

Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo

23.01.2018 - Dňa 1. januára 2018 bola úspešne uvedená do prevádzky nová verzia portálu Duševné vlastníctvo (www.dusevnevlastnictvo.gov.sk). Portál prešiel kompletným redizajnom, aby sa stal užívateľsky prijateľnejším, prístupnejším i intuitívnejším, a zároveň si...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu

22.01.2018 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil v piatok 19. januára 2018, na svojom webovom sídle www.kultminor.sk novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. V poradí druhá výzva fondu je vyhlásená pre všetky...

Linky

opis