"; Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo
 
Medzinárodné stretnutie tvorcov verejných politík v kreatívnom priemysle

Medzinárodné stretnutie tvorcov verejných politík v kreatívnom priemysle

19.03.2018 - V dňoch 20. – 21 marca sa v Bratislave uskutoční v rámci európskeho projektu CREADIS3 stretnutie expertov zo šiestich krajín na tému tvorby verejných politík v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Európsky projekt CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne...

Oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 na pôde UNESCO

Oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 na pôde UNESCO

16.03.2018 - Dňa 13. marca 2018 sa s podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom SR a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky pri príležitosti osláv Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a pripomenutia si 50. výročia...

výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ.

výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ.

07.03.2018 - Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie 5 rokov sa uskutoční na základe verejného vypočutia. Do funkcie generálneho riaditeľa SFÚ možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné...

Minister kultúry odovzdal prezidentovi svoju abdikáciu

Minister kultúry odovzdal prezidentovi svoju abdikáciu

05.03.2018 - Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal dnes prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi svoj abdikačný list. Vo funkcii definitívne skončí v stredu 7.3., kedy by mal prezident Andrej Kiska dočasne poveriť vedením rezortu kultúry podpredsedu vlády SR pre investície a...

oživovanie hradov

Medzinárodná konferencia Oživovanie hradov

13.02.2018 - V priestoroch Dvorany MK SR sa dnes začala dvojdňová medzinárodná odborná konferencia Oživovanie hradov. Hlavným cieľom konferencie, ktorú ministerstvo kultúry organizuje z príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, je najmä sumarizácia...

Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialóg

Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialóg

09.02.2018 - V piatok 9. februára 2018 vyhlásil Fond na podporu kultúry národnostných menšín výzvu určenú všetkým menšinám na podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia. V poradí štvrtá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov je...

Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

08.02.2018 - Minister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č....

Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťaže

Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťaže

05.02.2018 - Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje v poradí už 15. ročník Národnej ceny za dizajn. V roku 2018 je súťaž venovaná komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v oblasti komunikačného...

Linky

opis