"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

17.12.2012
Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúruDnes sa na pôde Ministerstva kultúry SR uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru. Minister kultúry Marek Maďarič ako predseda rady odovzdal všetkým 23 členom menovacie dekréty.

Členovia rady na svojom prvom zasadnutí prerokovali a schválili rokovací poriadok rady, rokovací poriadok pre jednotlivé výbory a rokovací poriadok pre dočasné pracovné skupiny.

 

Rada si na základe štatútu zriadila Výbor pre Umenie Rady vlády SR pre kultúru,  Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru, Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády SR  pre kultúru, Výbor pre médiá Rady vlády SR  pre kultúru a prvé dočasné pracovné skupiny.

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru má 24 členov. Predsedom rady menoval premiér Robert Fico ministra kultúry Mareka Maďariča, podpredsedom podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra. Ďalšími členmi za ústredný orgán štátnej správy sú podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek, minister hospodárstva Tomáš Malatinský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek, štátny tajomník ministerstva kultúry Ivan Sečík a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László A. Nagy.

Orgány územnej samosprávy zastupujú zástupca samosprávnych krajov Tibor Mikuš, predseda ZMOS Jozef Dvonč a predseda ÚMS Pavel Hagyari.

Verejnoprávne inštitúcie v oblasti kultúry budú zastupovať generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Václav Mika a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Kultúrnu obec budú zastupovať predseda Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu Pavol Kráľ, 3 zástupcovia profesijných združení aktívne pôsobiacich v oblasti kultúry, ktorí boli zvolení na základe verejnej výzvy pre občianske združenia aktívne pôsobiace v oblasti kultúry - za sekciu umenia Viera Dubačová z OZ ANTÉNA sieť pre nezávislú kultúru, za sekciu kultúrne dedičstvo Silvia Stasselová z OZ Spolok slovenských knihovníkov a za sekciu médií  Peter Michalovič z OZ Slovenská filmová a televízna akadémia.

Členmi rady sa zároveň stali zástupca Ekumenickej rady cirkví v SR Ernest Huska a zástupca Konferencie biskupov Slovenska mons. Rábek František.

Kultúrny a spoločenský život Slovenska budú zastupovať Ondrej Šulaj, Vladimír Godár a Viliam Ján Gruska.

Ďalšie zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru je naplánované na prvý kvartál roku 2013.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky