"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Minister kultúry Marek Maďarič udelil Ceny ministra kultúry za rok 2013 v oblastiach profesionálneho umenia

21.05.2014
Minister kultúry Marek Maďarič udelil Ceny ministra kultúry za rok 2013 v oblastiach profesionálneho umeniaMinister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na slávnostnom odovzdávaní Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2013. Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si odniesol herec Ladislav Chudík.

Uznávaný herec a jubilant Ladislav Chudík si cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia odniesol za mimoriadny prínos v oblasti divadelného, filmového a rozhlasového herectva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

 

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal prozaik Ivan Kolenič. Ocenenie získal za originálny, novátorský a výnimočný prínos v slovenskej literatúre s prihliadnutím na najnovšiu knihu próz, miniepos Morálne pohodlie.

 

Operný spevák Peter Mikuláš si z rúk ministra kultúry odniesol cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca. Umelec ocenenie získal za stvárnenie postavy Henricha v  inscenácii opery Richarda Wagnera Lohengrin na scéne Slovenského národného divadla s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky v oblasti slovenského operného a koncertného umenia doma a v zahraničí.

 

Za realizáciu kompletu nahrávok slovenskej husľovej tvorby a za vynikajúce umelecké interpretačné výkony a dramaturgicky objavnú koncertnú činnosť si cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby odniesol huslista Milan Paľa.

 

Historička umenia a kurátorka Eva Ľuptáková získala cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Minister tak ocenil jej odbornú a organizačnú prácu v oblasti výtvarného umenia s medzinárodným rozmerom s prihliadnutím na dramaturgiu výstav v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.

 

Laureátkami ceny za výnimočný prínos v oblasti audiovízie sa stali Ivana Laučíková, Ivana Šebestová a Katarína Kerekesová. Trojica režisérok získala ocenenie za kontinuálnu tvorivú a producentskú činnosť s dôrazom na vytvorenie viacerých umelecky náročných, štýlovo výnimočných a medzinárodne oceňovaných animovaných diel.

 

Za dlhoročný osobnostný tvorivý prínos k rozvoju obrazovej štylizácie a vizuálneho umenia v slovenskej televíznej a filmovej tvorbe si cenu ministra kultúry odniesol i kameraman  Ladislav Kraus.

 

Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí získal Bratislavský chlapčenský zbor. Minister tak ocenil dlhoročnú umeleckú činnosť speváckeho zboru a úspešnú reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí pod vedením jeho zakladateľky a zbormajsterky Magdalény Rovňákovej.

 

Cena ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré udeľuje minister jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach profesionálneho umenia.

 

Návrhy na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra. Ministerstvo kultúry oslovilo v novembri 2013 listom 66 subjektov (divadlá, galérie, hudobné inštitúcie, umelecké organizácie, združenia, spolky a pod.), aby predložili svoje návrhy na Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2013. Výzva bola zverejnená aj na webovom sídle  MK SR.

 

 

referát styku s médiami MK SR

Foto: Minister kultúry odovzdáva Ladislavovi Chudíkovi cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia.

 << späť
Linky