Sedem laureátov Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za umenie za rok 2015

03.03.2016
Štefan Klein si z rúk ministra kultúry preberá ocenenieMinister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič dnes slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2015. Ide o ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal básnik, prozaik, autor rozhlasových hier a tvorby pre deti a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš.  Ocenenie získal „za súbor poviedok Príbehy z prítmia s prihliadnutím na jeho celoživotnú tvorbu, ktorá je mimoriadnym literárnym svedectvom o obetiach komunistického režimu na Slovensku“.

Rudolf Dobiáš získal cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry

Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca získalo Divadlo Štúdio tancaza významný prínos k rozvoju slovenského tanečného umenia vytvorením zázemia pre vznik množstva nových diel pôvodnej autorskej tvorby, ktoré mali výrazný vplyv na vývoj súčasného tanca na Slovensku a za úspešnú propagáciu slovenského tanečného umenia v zahraničí“.

Divadlo Štúdio tanca z Banskej Bystrice získalo ocenenie za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca

Umelecký súbor Moyzesovo kvarteto dostal cenuza výnimočný prínos v oblasti hudby, konkrétne „za mimoriadny prínos v oblasti komornej hry na Slovensku počas 40-ročnej aktívnej umeleckej činnosti telesa, sústavnú propagáciu slovenskej tvorby, vysokú interpretačnú úroveň a reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí“.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry udelil minister zberateľovi, mecenášovi a propagátorovi umenia Gerardovi Meulensteenoviza vznik a dlhoročnú podporu múzea Danubiana, tvorivú angažovanosť pri vízii a realizácii jeho architektonickej dostavby, jedinečný príklad skutočného európanstva a za propagáciu slovenského umenia doma a v zahraničí“.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti audiovízie sa stal producent a režisér Ivan Ostrochovskýza hraný debut Koza a za mimoriadny a inovatívny prínos v oblasti filmovej tvorby, originálne filmové spracovanie rôznorodých tém zo života na Slovensku a ich úspešnú prezentáciu v zahraničí“.

Ivan Ostrochovský počas ďakovného príhovoru

Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí si z rúk ministra kultúry prevzal akademický sochár, dizajnér a vysokoškolský pedagóg Štefan Klein „za významný prínos v oblasti dizajnu dopravných prostriedkov a zariadení, najmä za návrh a vývoj „lietajúceho auta“, ktorým zaznamenal celosvetový úspech“.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti umenia získala dramaturgička a scenáristka Jana Liptáková.

Dramaturgička a scenáristka Jana Liptáková

V tomto roku prijalo ministerstvo kultúry 65 návrhov na udelenie ceny, ktoré posudzovala hodnotiaca komisia na čele s predsedom Martinom Šmatlákom v zložení: Roman Brat, Ľubomír Feldek, Matúš Jakabčic, Peter Jaroš, Zuzana Komárová, Jozef Lupták, Šárka Ondrišová, Peter Mikuláš, Marián Pauer, Milan Rašla, Svetozár Sprušanský a Stanislav Stankóci. Hodnotiaca komisia má postavenie poradného orgánu ministra kultúry a jej závery majú pre ministra odporúčací charakter.

Návrh na udelenie ceny môžu predložiť odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Fotogaléria zo slávnostného odovzdávania cien ministra kultúry

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky