Aktuality ministerstva kultúryStránka: 3 z 11 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 107

 • Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

  16.7.2019

  Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavuRada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) pracuje od 11. júla 2019 v novom zložení. Jej štyroch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na základe zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánmi SFÚ sú Rada SFÚ, generálny riaditeľ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo. ...

 • Otvorenie výstavy Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

  11.7.2019

  Otvorenie výstavy Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944Za prítomnosti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej sa dnes v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR konala vernisáž k výstave ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstavný projekt pri príležitosti okrúhleho 75. výročia Slovenského národného povstania organizujú Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav a Ministerstvo kultúry SR. ...

 • Ministerka prehĺbila slovensko-poľskú kultúrnu spoluprácu

  11.7.2019

  Ministerka prehĺbila slovensko-poľskú kultúrnu spoluprácu Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková uskutočnila v dňoch 8. – 10. júla 2019 pracovnú návštevu Poľskej republiky. V rámci pracovného programu sa zúčastnila na slávnostnom koncerte pri príležitosti ukončenia predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a absolvovala bilaterálne stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľska Magdalenou Gawin. ...

 • Projekt Folklór – duša Slovenska sa tešil mimoriadnemu záujmu

  8.7.2019

  Projekt Folklór – duša Slovenska sa tešil mimoriadnemu záujmu Uplynulý víkend sa konal 65. ročník Folklórneho festivalu Východná, nad ktorým prevzala záštitu ministerka kultúry Ľubica Laššáková a osobne sa zúčastnila otváracieho programu festivalu. Počas tlačovej konferencie zhodnotila projekt Folklór – duša Slovenska, ktorý priniesol podporu aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry v celkovej sume 3 milióny eur. ...

 • Hrad Krásna Hôrka sa dočká svojej obnovy

  6.7.2019

  Hrad Krásna Hôrka sa dočká svojej obnovyMinisterka kultúry Ľubica Laššáková dnes navštívila na Gemeri hrad Krásna Hôrka, kde predstavila projekt komplexnej revitalizácie tejto národnej kultúrnej pamiatky za takmer 35 miliónov eur. Stavebné práce sú naplánované na viaceré etapy, prvá časť hradu by mala byť verejnosti sprístupnená v roku 2021....

 • Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

  4.7.2019

  Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci centralizovanej podpory. Výzva je zameraná na vybudovanie kreatívnych centier v jednotlivých krajských mestách. ...

 • Vláda schválila podujatia k 30. výročiu Nežnej revolúcie

  3.7.2019

  Vláda schválila podujatia k 30. výročiu Nežnej revolúcie Na podnet ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra ´89. ...

 • Vláda odsúhlasila finančné zabezpečenie revitalizácie hradu Krásna Hôrka

  3.7.2019

  MK SRZ iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej dnes vláda SR schválila Návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka. ...

 • Informácia o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov

  2.7.2019

  Informácia o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátovMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka podľa § 18 ods. 1 pís. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V súlade s § 9 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“) vykonáva dohľad nad dodržiavaním uvedeného zákona vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní. ...

 • Kontrakty riaditeľov umeleckých inštitúcií

  28.6.2019

  Kontrakty riaditeľov umeleckých inštitúciíMinisterstvo kultúry SR informuje o zmenách na niekoľkých postoch riaditeľov štátnych umeleckých inštitúcií po 30. júni 2019. ...


Stránka: 3 z 11 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 107


Linky