Aktuality ministerstva kultúryStránka: 4 z 11 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7  8    Záznamov: 107

 • Zasadnutie Rady vlády SR pre kultúru

  28.6.2019

  Zasadnutie Rady vlády SR pre kultúru Na Ministerstve kultúry SR dnes zasadala Rada vlády SR pre kultúru. Hlavným výstupom stretnutia je pripravovaný návrh Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý je revidovaný po sedemdesiatich rokoch....

 • Spoznali sme najlepšiu galériu a knižnice za rok 2018

  28.6.2019

  Zdroj: TASRVo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulov Galéria roka 2018 a Knižnica roka 2018. Za najlepšiu galériu Slovenska za uplynulý rok bola vyhlásená Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. Titul Knižnica roka získali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Mestská knižnica mesta Piešťany. Víťazi si ocenenia prebrali z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej....

 • Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

  26.6.2019

  Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónochMinisterstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019. ...

 • Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

  26.6.2019

  Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúryZ iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda na včerajšom rokovaní odobrila Koncepciu Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030. Schváleným dokumentom rezort kultúry vytvára dlhodobejší plán na zásadnú pozitívnu zmenu v rozvoji kultúry v našich regiónoch. Koncepcia jednak stanovuje priority pre podporu a udržateľný rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín na Slovensku a zároveň predstavuje obsahové východisko pre komplexnú Stratégiu v tejto oblasti, ktorá doposiaľ chýbala....

 • Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

  21.6.2019

  Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvoPo približne tri a pol roku sa 19. júna 2019 uskutočnilo v priestoroch Národného osvetového centra oficiálne rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo v rámci realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu fungovaniu trhu práce v Slovenskej republike pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. ...

 • Ministerka kultúry bola čestným hosťom na otvorení výstavy „Petrohrad očami detí“

  21.6.2019

  Ministerka kultúry bola čestným hosťom na otvorení výstavy „Petrohrad očami detí“ Pod záštitou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Petrohrade sa včera v meste na Neve otvorila výstava „Petrohrad očami detí“. Na vernisáži sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá pracovnú návštevu Ruskej federácie využila aj na intenzifikáciu rusko-slovenských kultúrnych vzťahov. ...

 • Stanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazyku

  18.6.2019

  Stanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazykuStanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazyku...

 • Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+

  18.6.2019

  Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+Bratislava je v týchto dňoch centrom odbornej diskusie o potrebe prehĺbenia spolupráce európskych knižníc. Od 17. do 19. júna prebieha v Historickej budove Národnej Rady SR 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ s ústrednou témou „Knižnice pre Európu – Európa pre knižnice“. Podujatie je organizované Univerzitnou knižnicou v Bratislave a koná sa pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. ...

 • Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa

  17.6.2019

  Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu Múzeum roka 2018 a vyhlasovanie výsledkov Ceny Andreja Kmeťa. Za najlepšie múzeum na Slovensku v uplynulom roku bolo vyhlásené Múzeum mesta Bratislavy a prestížnu Cenu Andreja Kmeťa získalo šesť významných osobností z oblasti múzeí, galérií a folkloristiky. Ocenenia odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková....

 • Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napreduje

  12.6.2019

  Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napredujeV dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši uskutočnilo 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Zasadnutie bolo dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva či audiovizuálnej tvorby. Vďaka slovenskému predsedníctvu bola ťažiskovou témou rokovania aj oblasť podpory tradičnej ľudovej kultúry....


Stránka: 4 z 11 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7  8    Záznamov: 107


Linky