Pocta maestrovi Chudíkovi

13.07.2018 LESY SR, š. p. ; Komunikačný odbor MK SR
Pocta maestrovi ChudíkoviV čarokrásnom prostredí Hájneho grúňa dnes v prítomnosti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej slávnostne odhalili pamätník maestrovi Ladislavovi Chudíkovi. Pamätník osadili spoločne s obcou Hronec LESY Slovenskej republiky, š.p..

 

Podrobnosti nájdete  v nasledovnej tlačovej správe:

Odhalenie pamätníka na Hájnom grúni

Hájny grúň, miesto ležiace vysoko nad umelcovou rodnou obcou Hronec, bolo jeho obľúbeným. Ide o miesto, ktoré si umelec sám vybral ako miesto posledného odpočinku a jeho najbližší splnili jeho vôľu, keď v úzkom kruhu priateľov rozsypali jeho prach na tomto mieste, aby splynul s horou, ktorú od detstva tak veľmi miloval. LESY SR, š.p. spolu s obcou Hronec osadili na tomto mieste pamätník, ktorý bude verejnosti pripomínať tunajšieho významného rodáka, Ladislava Chudíka, výnimočnú osobnosť a slovenskú hereckú legendu. Urobili tak z úcty k mimoriadnemu človeku, ktorého nielen profesionálna životná dráha bola výnimočne úspešná, ale aj ľudský rozmer jeho osobnosti prekračoval hranice všednosti. Tento vzácny muž bol úzko spätý so svojím rodiskom a preukazoval veľkú podporu práve lesníkom, o čom svedčí množstvo lesníckych podujatí, na ktorých sa zúčastnil.   

Pamätník z umeleckej dielne Mgr. Art. Matúša Jančuru je modernou sochou s netradičným riešením vytvorený z kameňa a ocele. Podľa slov autora pamätník má dve symbolické roviny: „Žulovýpodstavec symbolizuje spätosť majstra Chudíka s jeho rodnou zemou a letiace oceľové pláty symbolizujú rozlet a pôsobenie jeho talentu vo svete. Druhá rovina sa viaže k inšpirácii divadelným scenárom, s ktorým majster každodenne pracoval a jednotlivé listy s názvami postáv, ktoré stvárnil rozfukované vetrom, sú jeho životným dielom, ktoré sa rozletelo a umelcovým talentom oblažilo svet."

Slávnostného odhaľovania pamätníka za zúčastnila manželka maestra Ladislava Chudíka Alena Chudíková, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, herci Dušan Jamrich, Marek Ťapák, starosta obce Hronec Bohuslav Nemky, generálny riaditeľ LESY SR, š. p. Marian Staník a blízki priatelia umelca.

Odhalenie pamätníka sa realizuje pred Dňom stromu – sviatkom všetkých, ktorí majú radi les. Patril k nim aj Ladislav Chudík.

FOTOGALÉRIA

Zdroj: LESY SR, š. p. ; Komunikačný odbor MK SR

 << späť
Linky