Do Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO zvolili Slovenku

04.12.2018 MK SR
Do Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO zvolili SlovenkuNominantka Ministerstva kultúry SR, Ľubica Voľanská, bola zvolená do Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Na prestížnu pozíciu do expertného orgánu sa dostal zástupca Slovenska po prvýkrát v histórii.

 

 

Po zápise modrotlače do zoznamu svetového dedičstva UNESCO si SR pripísala ďalší úspech. Na 13. zasadnutí Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa v sobotu (1. 12.) v Port Louis na ostrove Maurícius konali voľby do Hodnotiaceho orgánu (Evaluation Body). V hlasovaní získala dôveru aj Mgr. Ľubica Voľanská, PhD, expertka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, ktorá je podpredsedníčkou Rady ministerky kultúry SR na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a pôsobí aj ako spolupracovníčka Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u.

Prestížnu pozíciu zastáva Slovensko vôbec po prvýkrát. Funkčné obdobie Ľubice Voľanskej je štyri roky, Zodpovedať bude za hodnotenie a prípravu odporúčaní k rozhodovaniu o nomináciách na zápis do reprezentatívnych zoznamov UNESCO. „Zvolenie pani Voľanskej je obrovský úspech pre našu krajinu nielen v diplomatickej, ale hlavne expertnej rovine," zhodnotila ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Hodnotiaci orgán Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa skladá z 12 vybraných expertov (6 z nich sa volí priamo a ďalších 6 zastupuje mimovládne organizácie z nečlenských štátov Výboru), ktorí sa cyklicky obmieňajú. Tento rok sa obsadzovali 2 voľné miesta. 

Získať zastúpenie v expertnom orgáne Medzivládneho výboru UNESCO si vyžaduje silnú diplomatickú a podpornú kampaň. Na úspešnej kandidatúre SR sa okrem sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR podieľali Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u,  Stála delegácia UNESCO v ParížiSlovenská komisia UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zasadnutie Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa konalo v dňoch 26. novembra až 1. decembra 2018 v meste Port Louis, metropole ostrovného štátu Maurícius. Aktuálny počet členských krajín dohovoru je 178. Na zasadnutí sa rozhodlo o zápise modrotlače a jej tradície na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Šiesty zápis SR je výsledkom spoločnej nominácie s Rakúskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom.

 << späť
Linky