Na ministerstve kultúry sa diskutovalo o právnej ochrane novinárov

04.12.2018 MKSR
Na ministerstve kultúry sa diskutovalo o právnej ochrane novinárovČlenovia dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov dnes rokovali o novej podobe tlačového zákona. Novela by mala zadefinovať osobitné postavenie novinára a posilniť ochranu novinárov v súvislosti s výkonom ich činnosti.

 

 

V priestoroch Ministerstva kultúry SR sa uskutočnilo druhé zasadnutie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov pod Radou Vlády SR pre kultúru. Pracovná skupina vznikla v lete na podnet ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. Debata o pripravovanej novele tlačového zákona, ktorá má zohľadniť súčasné mediálne prostredie v SR, zaznamenala posun. Jej členovia sa zaoberali definíciou termínu digitálne periodikum s cieľom, aby si novinár z online médiá mohol uplatniť právo na ochranu zdroja alebo právo na informácie, čo mu aktuálne znenie tlačového zákona neumožňuje. Očakávanou zmenou je najmä vymedzenie pojmu novinár a všeobecne väčšia ochrana novinárov, napríklad pred nedôvodným trestným stíhaním za ohováranie alebo civilnými žalobami v súvislosti s výkonom jeho práce.

V nasledujúcich mesiacoch budú môcť členovia pracovnej skupiny pripomienkovať paragrafové znenie pracovného materiálu v elektronickej podobe. Ďalšie zasadnutie skupiny na pôde rezortu sa očakáva na budúci rok. V roku 2019 by sa novela tlačového zákona mala dostať aj do legislatívneho procesu.

Vecným garantom skupiny je Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru. Členmi sú zástupcovia rezortov kultúry, spravodlivosti, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí, Generálnej prokuratúry SR, Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Asociácie vydavateľov tlače, Slovenskej asociácie novinárov, Slovenského syndikátu novinárov, Asociácie na ochranu novinárskej etiky v SR a Združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia.

 << späť
Linky