Nová publikácia mapuje dejiny divadla na Slovensku

11.01.2019 MK SR
Nová publikácia mapuje dejiny divadla na SlovenskuDivadelný ústav vydal knihu Dejiny slovenského divadla. Prvý zväzok dlho očakávaného diela, ktoré je výsledkom niekoľkoročného úsilia kolektívu autorov pod vedením Vladimíra Štefka, sa zaoberá vývinom slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948.Dejiny slovenského divadla I.
sú ukončením dlhoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla. Prvý zväzok sa zaoberá divadlom na území dnešného Slovenska pred jeho profesionalizáciou, zároveň poskytuje komplexný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948. Pokračovaním bude druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. mapujúci roky 1949 - 2000, ktorý plánuje Divadelný ústav vydať v roku 2020.

Autorom koncepcie a zároveň odborným garantom publikácie je Vladimír Štefko, významný divadelný historik a kritik, ktorý získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos v oblasti divadla. „Publikácia odkazuje aj na odbornú literatúru, kritické reflexie, archívy a svedectvá v úsilí prihotoviť komplexnejší materiál. Odkazuje aj na tie zdroje a pramene, ku ktorým má kritické stanovisko, s odhodlaním poskytnúť zvedavému a vnímavému čitateľovi šancu na vlastnú konfrontáciu," uviedol.  

Slávnostná prezentácia publikácie Dejiny slovenského divadla I. sa uskutoční 31. januára 2018 v Štúdiu 12 v Bratislave za účasti autorov. V rámci programu vystúpi aj Milan Lasica a Bratislava Hot Serenaders.

Divadelný ústav je odbornou inštitúciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR. Zaoberá sa komplexným výskumom, dokumentáciou a poskytovaním informácii vo vzťahu k divadelnej kultúre na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej scény, Slovenského národného divadla, v roku 1920.

Ilustračné foto: archív TASR/Magda Borodáčová

 << späť
Linky