V Snine a Levoči rokovala vláda aj o podpore regionálnej kultúry

18.01.2019 MK SR
V Snine a Levoči rokovala vláda aj o podpore regionálnej kultúryZ iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej bola na výjazdovom rokovaní vlády schválená finančná pomoc pre regionálne folklórne súbory. Šéfka rezortu zároveň rokovala s vedením Spišského múzea a Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

 

 

V dňoch 16. a 17. januára 2019 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR v mestách Snina a Levoča. Výsledkom je schválenie Akčných plánov pre rozvoj okresov Snina a Levoča, ktoré sú zamerané na rozvoj miestnej ekonomiky, vzdelávania a zlepšenie kvality života tamojších obyvateľov. Materiál akcentuje aj podporu regionálnej kultúry. Na území Spiša a Zemplína sa nachádza viacero kultúrnych  pamiatok svetového významu, ktoré znásobujú potenciál rozvoja cestovného ruchu v týchto regiónoch.

Podpora regionálneho folklóru 

Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej boli podporené mieste folklórne súbory. Rezort udelil finančný príspevok 3000 eur Folklórnej skupine StarinčankaFolklórnemu súboru Šiňava. Ďalších 4000 eur poputuje Folklórnemu súboru Vihorlat na obnovu krojov. Dotáciou 5000 eur bola podporená činnosť Folklórneho súboru LevočanDetského Folklórneho súboru Venček z Levoče.

Pri príležitosti výjazdového rokovania vlády navštívila ministerka aj organizácie rezortu kultúry, ktoré pôsobia v regióne. Počas návštevy v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa detailne zoznámila s procesom výroby a tlače kníh v Braillovom písme, ako aj v ďalších formátoch.

Unikátna inštitúcia, ktorá tento rok oslávila 70 rokov svojej existencie, má vo svojom knižničnom fonde približne 7000 audiotitulov a zhruba 3500 kníh v Braillovom písme. Ľuďom so zrakovým postihnutím je dnes k dispozícii aj digitálna knižnica, v ktorej rozširujúcom sa archíve nájdu 6600 kníh a časopisov.

Ministerka informovala riaditeľa knižnice Františka Hasaja, že rezort kultúry počíta s dotáciou vo výške 96000 eur, ktorá bude určená na kúpu nového tlačiarenského stroja na knihy v Braillovom písme. 

Rekonštrukcia Spišského hradu

Ďalším bodom programu bola návšteva Domu Majstra Pavla v Levoči. Ministerka si neskôr v Spišskom múzeu prezrela aktuálnu výstavu Miznúca krása, ktorá predstavuje tvorbu Júliusa Értekeša a Waleriana Kasprzyka. Expozícia vznikla v spolupráci s Múzeom Stanislava Fischera v Bochnii v Poľsku a približuje tvorbu dvoch maliarov, ktorí sa nikdy nestretli, no ich tvorbu spája láska ku krajine, mestu a vidieku.

Na následnom rokovaní, ktorého sa zúčastnili generálny riaditeľ SNM Branislav Panis a riaditeľka Spišského múzea Mária Novotná, bola ústrednou témou prebiehajúca rekonštrukcia Spišského hradu. Ľubica Laššáková sa oboznámila s aktuálnym stavom prác, ktorých pokračovanie označila za prioritu.

Na prvú etapa projektu, ktorá sa začala minulý rok v septembri a jej ukončenie by nemalo trvať viac než 18 mesiacov, Ministerstvo kultúry SR vyčlenilo z mimorozpočtových zdrojov 1 milión EUR. Úvodná fáza rekonštrukcie ráta so záchrannou najcennejších architektonických prvkov a inžinierskymi sieťami.

 << späť
Linky