Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa rozšíril o nové prvky

24.01.2019 MK SR
Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa rozšíril o nové prvkyPäť nových prvkov pribudlo do národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. O novú aktivitu sa rozšíril tiež národný zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Doklady o zápise nových prvkov odovzdala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v Divadle SĽUK v Bratislave.

 

Súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa stalo päť nových prvkov:  Vysokohorské nosičstvo, ktorého návrh na nomináciu predložilo Občianske združenie Nosičský dom - múzeum vysokohorských nosičov, Sokoliarstvo, ktorého predkladateľom je Slovenský klub sokoliarov pri SPK a Podpolianske rozkazovačky ako spoločná nominácia mesta Detva, mesta Hriňová a Národopisnej spoločnosti Slovenska. Ďalšími prírastkami do národného zoznamu sú Rífová píšťala, ktorú navrhli zapísať Spolok pre rozvoj a obnovu techniky, remeselnej výroby a kultúry v spolupráci s Folklórnou skupinou Bukoviny z Brvnišťa, a Slovenský posunkový jazyk, ktorého nomináciu predložil Slovenský zväz nepočujúcich. O zápise nových prvkov sa verejnosť dozvedela počas slávnostného vyhlasovania, ktoré zorganizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru vo štvrtok v Divadle SĽUK v bratislavských Rusovciach.

Rozšíril sa tiež Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Do národného zoznamu vybrala expertná komisia aktivitu Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni. Predkladateľom návrhu na zápis je Občianske združenie Dragúni.

Predkladatelia ocenených prvkoch si prevzali certifikáty z rúk ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. Starostlivosť o nehmotné kultúrne dedičstvo považuje za viac ako aktuálnu tému. „Sama si totiž uvedomujem jedinečnosť a pominuteľnosť týchto vzácnych hodnôt. Aj preto si nesmierne cením každého jednotlivca, komunitu alebo inštitúciu, ktorí prispievajú k ich uchovávaniu a ďalšiemu rozvoju.“

O zápise do národného zoznamu rozhoduje odborníci. „Posudzovanie prvkov má na starosti odborná komisia, ktorej členom by som sa chcela poďakovať za poctivú a svedomitú prácu," zdôraznila ministerka, ktorá zároveň vyhlásila výzvu na predloženie návrhov na zápis nových prvkov do oboch zoznamov. Termín na podávanie nominácií je do 31. marca 2019.

S jednotlivými prvkami a aktivitou sa publikum oboznámilo vo video prezentáciách, ale aj prostredníctvom vystúpenia nositeľov interpretačného umenia. Jedinečnosť rozkazovačiek z Podpoľania predviedli Pavel Smilek a Jozef Ostrihoň z Detvy a mladý rozkazovač Miroslav Trebuľa z Hriňovej, ktorým hrala vrchárska trojka s primášom Petrom Vilhanom. Rífovú píšťalu a s ňou spojené hudobno-spevné umenie predstavili členovia folklórnej skupiny Bukoviny z Brvnišťa so sólistom Jozefom Pobočíkom.

Zásobnica nominácií do zoznamu UNESCO

Zápis prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou na uchádzanie sa o zápis do svetového Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V ňom má dnes SR  zastúpenie prostredníctvom štyroch národných a dvoch medzinárodných fenoménov. Do zoznamu len vlani pribudla Modrotlač v spoločnej nominácii s Rakúskom, Českom, Nemeckom a Maďarskom.

Vyvrcholením programu bolo odovzdanie certifikátu UNESCO o zápise modrotlače do zoznamu. Osvedčenie odovzdala generálnej riaditeľke ÚĽUV Dane Kľučárovej pani Gabriele DetschmannRakúskej komisie pre UNESCO ako zástupkyňa hlavného predkladateľa tohto prvku do UNESCO.

V zozname UNESCO sú za Slovensko zapísané aj Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), Horehronský viachlasný spev (2017) a spolu s ČR Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016).

Autor fotiek: Michal Veselský/SĽUK

 << späť
Linky