Rok 2019 – Rok Milana Rastislava Štefánika

08.02.2019 MK SR
Rok 2019 – Rok Milana Rastislava ŠtefánikaZ iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda na svojom rokovaní vyhlásila rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Zároveň schválila návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020.

 

 

 

Výsledkom rokovania vlády je schválenie materiálu „Vyhlásenie roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika - Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020“ z dielne Ministerstva kultúry. M. R. Štefánik je nesporne jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. 4. mája 2019 si pripomenieme 100 rokov od jeho tragickej smrti a 21. júla 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia. Obidve výročia vyústia do aktivít pripomínajúcich si jeho osobnosť a celoživotné dielo. Poslúžia tiež ako príležitosť na zveľadenie lokalít, ktoré sú späté s jeho menom.

V rámci predkladaného materiálu vláda schválila aj presný kalendárium podujatí a rozsah finančných prostriedkov na pripomenutie si velikána nášho národa. V pláne sú výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, vyjde aj pamätná známka a minca. V súlade s návrhom rezortu kultúry vláda vyčlení na tieto aktivity finančné prostriedky vo výške viac ako 3,8 milióna eur.

Pre efektívnu prípravu jednotlivých podujatí zriadi Ministerstvo kultúry do konca februára 2019 koordinačný výbor zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenskej akadémie vied, Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. V organizácii jednotlivých aktivít zohrajú kľúčovú úlohu aj samosprávy a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika a Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika.

„Som nesmierne hrdá na to, že dnešné rokovanie vlády SR vyhlásilo aktuálny rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Česť a sláva jeho pamiatke, ktorá nech pretrvá v našom národe a stane sa vzorom pre súčasnú i nasledujúce generácie " vyhlásila ministerka.

 << späť
Linky