Stretnutie ministerky s holandským veľvyslancom

26.03.2019
Stretnutie ministerky s holandským veľvyslancom Kultúrna spolupráca s Holandskom ešte ďaleko nevyčerpala svoj potenciál. Zhodli sa na tom ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a holandský veľvyslanec na Slovensku Henk Cor Van der Kwast.

 

 

 

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes prijala holandského veľvyslanca v SR Henka Cor Van der Kwasta. Hlavnou témou rozhovoru bolo rozšírenie múzea Danubiana a indikovanie perspektívnych oblastí spolupráce v rámci bilaterálnej kultúrnej výmeny.

V mene holandskej vlády jeho excelencia vyslovila ministerke vďačnosť za podporu projektu Danubiana, ktorý je už dlhé roky výstavnou skriňou nadštandardných slovensko-holandských kultúrnych vzťahov. V súčasnosti sa z vládnej dotácie finalizuje dostavba múzea o Pavilón súčasného umenia určený pre diela mladých slovenských výtvarných umelcov. Jeho priestory budú otvorené v tomto roku. Ministerka vyjadrila presvedčenie, že pavilón splní svoj účel a súčasní umelci nájdu v nádhernom prostredí Dunaja nový priestor pre expozície a sprievodné podujatia.

Veľvyslanec prejavil eminentný záujem o projekt „Folklór – duša Slovenska", ktorý holandská strana vníma ako obdivuhodnú iniciatívu. Šéfka rezortu kultúry ozrejmila, že projekt vyplynul z nezúročeného potenciálu slovenského tradičného umenia, ako aj z objektívnej potreby udržateľnosti folklórnych tradícií. „Je treba bezodkladne podchytiť záujem mladej generácie o folklór a ľudovú kultúru, aby o 20 – 30 rokov nebolo už neskoro" dodala. Počas rokovania prišli k záveru, že vzájomná kultúrna spolupráca ešte ďaleko nevyčerpala svoje možnosti a v budúcnosti by sa mohla opierať práve o výmenu tradičnej ľudovej kultúry.

Veľvyslanec na záver pozval ministerku na krst novej knihy k 25. výročiu diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, ktorý sa uskutoční v Danubiane 28. marca 2019.

 

 << späť
Linky