Slávnostné oceňovanie knihovníkov

28.03.2019 MK SR
Slávnostné oceňovanie knihovníkov Marec – mesiac knihy sa zavŕšil slávnostným oceňovaním slovenských knihovníčok. Ministerka kultúry včera vyznamenala jedenásť žien, ktoré zasvätili svoj profesijný život knihovníctvu. Svoje povolanie vykonávajú už desaťročia s plným nasadením a zanietenosťou a vďaka svojmu elánu pre túto úctyhodnú prácu prispievajú veľkou mierou ku kultúrno-spoločenskému rozvoju.

 

 

Jedenásť knihovníčok si počas včerajšieho slávnostného podujatia vo Dvorane prevzalo z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej ďakovný list za celoživotný prínos a prácu v oblasti knihovníctva. Myšlienka čestného vyznamenania knihovníčok sa zrodila z iniciatívy pani ministerky, ktorej zámerom je podporiť často nedocenený status knižníc a jej pracovníkov. V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré majú aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, či kraja. Napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú veľa zaujímavého, poučného i zábavného pre svojich návštevníkov." uviedla vo svojom príhovore.

 

Listinu nominovaných knihovníčok pomohla pripraviť Únia žien Slovenska, ktorá sa pri výbere riadila ich celoživotným kultúrno-spoločenským prínosom. Medzi významné aktivity ocenených knihovníčok tak patria aj propagácia literárnej tvorby, zvýrazňovanie regionálnej kultúry či zvyšovanie informačnej a čitateľskej gramotnosti obyvateľstva. Mnohé z nich sa intenzívne venujú aj organizovaniu besied a workshopov so spisovateľmi a literátmi, recitačným súťažiam a vzdelávacím podujatiam pre deti a študentov.

 

Svoje knihovnícke povolanie vykonávate už dlhé roky s plným nasadením a láskou. Pri svojej práci sa stretávate s čitateľmi všetkých vekových kategórií – od detí v predškolskom veku až po seniorov a každému z nich viete poradiť a venovať kúsok svojho času. A práve za túto „ľudskosť" sa vám chcem dnes pri tejto slávnostnej príležitosti poďakovať a zaželať vám všetkým veľa úspechov pri vašej ďalšej práci" dodala ministerka.

 

Fotogaléria

 << späť
Linky