Svetový deň umenia

15.04.2019 MK SR
Svetový deň umeniaVyhlásenie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej k Svetovému dňu umenia.

 

 

 

 

„Dnešný deň, 15. apríl, je Svetovým dňom umenia. Jeho iniciátorom bola v apríli 2011 Medzinárodná asociácia umenia, celosvetové združenie výtvarníkov spolupracujúce s organizáciou UNESCO.Deň, keď sa narodil Leonardo da Vinci (15. 4. 1452 – 2. 5. 1519), má byť nielen oslavou umenia, talentu a tvorivosti, ale aj uvedomením si dôležitej úlohy umenia v spoločnosti aj v živote každého z nás.
Umenie významne prispieva k rozvoju spoločnosti, dokonca má silný ekonomický potenciál. Čo sa týka jednotlivca, ovplyvňuje duchovný rozmer a estetické vnímanie človeka, učí nás empatii a poznaniu hodnôt, prináša nám zážitok, podnecuje naše myslenie aj kreativitu. Želám si, aby umelci mali ideálne podmienky na svoju tvorbu a jej prezentáciu, aby umenie bolo slobodné, otvorené, prístupné a dostupné pre všetkých, aby malo svojich tvorcov a hlavne prijímateľov vo všetkých vekových kategóriách. A aby nás umenie spájalo a robilo náš život krajší, hodnotnejší a zmysluplnejší. Touto cestou ide ministerstvo kultúry, ktoré podporuje umenie vo všetkých jeho oblastiach a finančne aj cez verejnoprávne dotačné fondy."
 

Ľubica Laššáková
ministerka kultúry SR

 << späť
Linky