Odovzdávanie cien Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2018

25.04.2019 MK SR
Odovzdávanie cien Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2018Výtvarná a grafická úroveň slovenskej knižnej produkcie napreduje. Potvrdila to súťaž Najkrajšie knihy za rok 2018, ktorej výsledky vyhlásili usporiadatelia vo štvrtok popoludní v Dvorane Ministerstva kultúry SR.

 

 

 

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska je dlhodobo neodmysliteľnou tradíciou slovenskej knižnej kultúry. Vďaka svojmu zámeru podporovať umelecké snaženie o krásu a dokonalosť pri vytváraní knižnej tvorby už viac ako päť desaťročí napomáha k zvyšovaniu výtvarnej, grafickej a technickej úrovne celej slovenskej knižnej produkcie. Zároveň poskytuje príležitosť zoznámiť sa so stupňom rozvoja našej knižnej kultúry, tvorbou ilustrátorov a grafických upravovateľov, ale i výsledkami práce vydavateľstiev a polygrafických podnikov.

"Skutočnosť, že dnešným rozdeľovaním cien sa len začína proces formovania tvorivej praxe a nových trendov v knižnej kultúre, je len dôkazom toho, že ide o mimoriadne podnecujúcu a živú tradíciu. Môžem teda s  radosťou a presvedčením skonštatovať, že Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska bude mať vždy čo povedať naším umelcom a čitateľom" uviedla v úvodnom príhovore ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Hlavným usporiadateľom súťaže je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluorganizátormi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Ceny Ministerstva kultúry SR získali vydavateľstvo Vojtech s.r.o. za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Faustod Joanna Wolfganga Goetheho; Magdaléna Fazekašová za vynikajúce ilustrácie knihy Daniela HevieraVtáčia legenda; Peter Ďurík za výnimočnú grafickú úpravu knihy Múdrosť hlbínod  Milana Rúfusa a občianske združenie Duševné zdravie detí za nádherné bibliofilské vydanie knihy Guillauma Apollinaira Le Bestiaire – Bestiář – Zvieratník.

Cenu MŠVVŠ získalo vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana za Šlabikár pre 1. ročník ZŠ od Lýdie a Zuzany Virgovičových. Cena Zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne polygrafické spracovanie patrí tlačiarni TBB, a.s., Banská Bystrica za knihu Milan Rúfus: Poézia v krojoch. Cenu Bibiany za najkrajšiu detskú knihu získalo vydaveteľstvo TRIO Publishing za knihu Daniel Hevier: Vtáčia legenda. Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu zas patrí Hedvige Gutierrez za prácu Baba Jaga.

Ocenením vo forme diplomu bolo zároveň odmenených 27 kníh v kategóriách krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež,  učebnice a knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače a študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska sa uskutočňuje pravidelne od roku 1965. V rámci samotnej súťaže sa presadzuje úsilie, aby si výtvarne kultivovaná knižná tvorba nachádzala svoj priestor v každej edičnej oblasti, teda nielen medzi knihami krásnej literatúry a literatúry pre deti a mládež, ale aj medzi dielami odbornými, vedeckými, náučnými a učebnicovými. Strategický cieľ súťaže je oveľa širší ako udelenie ocenenia konkrétnemu knižnému dielu výnimočných kvalít. Zmyslom súťaže je všestranné zvýšenie úrovne celej knižnej produkcie v oblasti výtvarných a grafických riešení a jeho technického spracovania.

 

 << späť
Linky