Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2019

03.05.2019
Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2019Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch aktualizuje indikatívny harmonogram výziev na rok 2019.

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch aktualizuje indikatívny harmonogram výziev na rok 2019.

 << späť
Linky