Spoznali sme najlepšiu galériu a knižnice za rok 2018

28.06.2019 MK SR
Zdroj: TASRVo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulov Galéria roka 2018 a Knižnica roka 2018. Za najlepšiu galériu Slovenska za uplynulý rok bola vyhlásená Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. Titul Knižnica roka získali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Mestská knižnica mesta Piešťany. Víťazi si ocenenia prebrali z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej.

 

 

16. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka dnes spoznal svojho víťaza v kategórii Galéria roka 2018. Za výnimočné výsledky a odbornú činnosť navrhla odborná porota oceniť týmto titulom spomedzi šiestich uchádzačov Stredoslovenskú galériu Banská Bystrica.

Galéria zaujala porotu najmä:

-  Zreštaurovanými dielami zo zbierky Stredoslovenskej galérie – Flache, Gwerk, Ruttkay. Projekt bol zameraný na zreštaurovanie autorskej kolekcie 54 malieb troch maliarov medzivojnovej moderny. Výber tvorili najmä dlhodobo nevystavované reprezentatívne maľby.

- Výstavou UNITED WE STAND, Michal Moravčík prebiehajúcou súčasne v Banskej Bystrici a v Žiline.  Výstava retrospektívne in memoriam predstavila základný výskum celoživotnej tvorby slovenského umelca strednej generácie Michala Moravčíka.

- Edukatívnou výstavou „Ako na umenie..." a špecializovanými sprievodnými programami SSG, ktoré sú súčasťou novej stratégie vzdelávania galerijnej pedagogiky SSG. Išlo o autorskú koncepciu šiestich súčasných vizuálnych umelcov participatívneho umenia, kedy sa návštevník z role diváka stal priamym aktívnym spolutvorcom. Výstava bola obohatená o rôznorodé sprievodné programy – komentované prehliadky, odborné prednášky, autorské  workshopy a iné.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková slávnostne ocenila aj historicky prvých laureátov titulu Knižnica roka. Na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice, Slovenskej asociácie knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov získali titul tieto knižnice:

-            v kategórii regionálna knižnica: Hornozemplínska knižnici vo Vranove nad Topľou najmä vďaka projektu Tradície a remeslá v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta, ktorý pripravila v spolupráci s obcou Malá Domaša, realizáciou komunitného podujatia Komunitná knižnica, a významným počinom v oblasti skvalitňovania knižnično-informačných služieb – projekt FABLABIK,

-            v kategórii mestská/obecná knižnica: Mestská knižnica mesta Piešťany najmä vďaka jej úspešnému budovaniu, získavaniu, odbornému spracovávaniu  a ochrane univerzálneho knižničného fondu a uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín. Porota zohľadnila aj skutočnosť, že knižnica v roku 2018 pripravila až 718 podujatí, spomedzi ktorých boli najväčšie Zázračný oriešok, Vitajte v našom svete, Poď z ulice do knižnice, Zaži knihu, Farebný svet okolo nás a ďalšie.

Na základe návrhu odbornej poroty ministerka udelila čestné uznanie za bohatú publikačnú činnosť  Kysuckej knižnici v Čadci.

 „Som presvedčená, že snaha prinášať do činností galérií a knižníc kvalitu, nápaditosť, kreativitu a príťažlivosť bude pokračovať aj v nastávajúcom ročníku týchto súťaží, ktoré ministerstvo vyhlásilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí," uviedla vo svojom príhovore ministerka kultúry.

Informácia

Titul Galéria roka 2018  je udeľovaný za výnimočné výsledky, ktoré galérie dosiahli vo svojej odbornej činnosti v hodnotenom období od 1. januára do 31. december 2018. Hodnotia sa významné artefakty do zbierkového fondu súťažiaceho, úroveň výskumnej činnosť, postup pri zlepšení ochrany zbierok a pri zreštaurovaní významných diel zo zbierkového fondu. Kritériom posudzovania je aj úroveň expozícií, realizovaných výstav, vydaných publikácií a propagačných materiálov a taktiež záujem verejnosti o podujatia a ich mediálna propagácia.

 

Titul Knižnica roka sa udeľuje verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečení knižnično-informačných služieb a za posilnenie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia. Titul sa udeľuje v dvoch kategóriách: 1. regionálna knižnica, 2. obecná/mestská knižnica. Cieľom súťaže je  každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp. mestskú knižnicu, ktoré poskytujú trvalo kvalitné knižnično-informačné služby, zvyšovanie profesionality výkonov a vytváranie tvorivého konkurenčného prostredia v knižniciach.

 

Fotogaléria

 << späť
Linky