Kontrakty riaditeľov umeleckých inštitúcií

28.06.2019
Kontrakty riaditeľov umeleckých inštitúciíMinisterstvo kultúry SR informuje o zmenách na niekoľkých postoch riaditeľov štátnych umeleckých inštitúcií po 30. júni 2019.


V zmysle zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 30. júna 2019 končí päťročný kontrakt niekoľkých generálnych riaditeľov a riaditeľov štátnych divadiel a štátnych hudobných inštitúcií. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková rozhodla o predĺžení kontraktu na ďalšie päťročné obdobie u Mariána Lapšanského, generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie, u Juraja Hamara, generálneho riaditeľa Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), a u Rudolfa Hromadu, riaditeľa Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Dlhoročný riaditeľ Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Július Klein dávnejšie požiadal ministerku listom o ukončenie svojho kontraktu, preto sa 25. júna 2019 uskutočnilo výberové konanie na obsadenie tejto funkcie, ktorého víťazkou sa stala Lucia Potokárová. Na základe rozhodnutia ministerky sa Lucia Potokárová ujme funkcie riaditeľky Štátnej filharmónie Košice od novej koncertnej sezóny, od 1. septembra 2019.

Doterajší generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica Marián Turner prevzal od 1. júla 2019 dočasné vymenovanie za generálneho riaditeľa na dobu najdlhšie šesť mesiacov, kým bude vymenovaný nový štatutárny orgán tejto inštitúcie na základe výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením. V Štátnom divadle Košice je od 1. júla 2019 dočasne vymenovaný za generálneho riaditeľa Igor Dohovič, ktorý nahradil Petra Himiča. Aj toto dočasné vymenovanie je najdlhšie na dobu šesť mesiacov, kým bude vymenovaný nový štatutárny orgán – generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice na základe výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.

 << späť
Linky