Hrad Krásna Hôrka sa dočká svojej obnovy

06.07.2019 MK SR
Hrad Krásna Hôrka sa dočká svojej obnovyMinisterka kultúry Ľubica Laššáková dnes navštívila na Gemeri hrad Krásna Hôrka, kde predstavila projekt komplexnej revitalizácie tejto národnej kultúrnej pamiatky za takmer 35 miliónov eur. Stavebné práce sú naplánované na viaceré etapy, prvá časť hradu by mala byť verejnosti sprístupnená v roku 2021.

 

 

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom a SNM – Múzeom Betliar urobilo všetko preto, aby bol projekt úspešný, o čom svedčí aj minulotýždňové schválenie finančného návrhu komplexnej obnovy hradu Vládou Slovenskej republiky. Projekt vypracoval interný architektonický tím SNM v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. „V nasledujúcich mesiacoch bude nevyhnutné, aby sme mali adekvátneho partnera aj v samospráve. Bez ústretovosti zo strany obce Krásnohorské Podhradie a stavebného úradu nebude možné plniť stanovené termíny," zdôraznila ministerka Ľ. Laššáková.

K tejto skutočnosti dopomohlo aj podpísanie Zmluvy o združení medzi Múzeom Betliar, ako organizačnej zložky SNM a obcou Krásnohorské Podhradie. Na základe tejto zmluvy vzniklo združenie a projekt „Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a Hradu Krásna Hôrka", ktorý počíta so stavbou nového, rozšíreného parkoviska pod hradom, vybudovaním potrebných inžinierskych sietí a kompletnej občianskej vybavenosti. Obec Krásnohorské Podhradie tak získa po ukončení celej rekonštrukcie hradu do svojej správy zhodnotený majetok za cca 7 miliónov eur.

Jedinečná kultúrna pamiatka by mala prejsť ukážkovou obnovou a navrátením hradu do jeho poslednej historicky hodnotnej podoby z roku 1903. Rekonštrukciou by sa mali odstrániť nevhodné zásahy z minulosti, realizované na základe už prekonaných názorov na obnovu, negatívne zasahujúcich do hmotnej podstaty a autenticity pamiatky.

Na obnovu hradu bude zo štátneho rozpočtu vyčlenených celkovo 34 942 259 eur. Rekonštrukcia bude zahŕňať stavebné práce na podhradí, technickom zázemí pre návštevníkov, infraštruktúre, interaktívnom infocentre a predajných miestach. Dobudujú sa inžinierske siete s dôrazom na zvýšenú ochranu hradu pred požiarom a kompletná úprava parkovísk pre autobusovú a osobnú dopravu. V ďalšej etape prejdú obnovou kasárne, Františkino múzeum a Rákocziho trakt v Dolnom a Strednom hrade. Práce na Hornom hrade by mali ukončiť rozsiahlu obnovu celého hradného komplexu do konca roka 2023.

Schválená suma zodpovedá náročnosti rekonštrukcie našej významnej kultúrnej pamiatky, aktuálnemu poznaniu z vypracovanej štúdie a bude spresňovaná počas prípravy dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu. Finálna suma bude výsledkom transparentného verejného obstarávania, ktoré Slovenské národné múzeum plánuje spustiť v septembri tohto roka," uzavrela šéfka rezortu kultúry.

 

 << späť
Linky