Vláda schválila podujatia k 30. výročiu Nežnej revolúcie

03.07.2019
Vláda schválila podujatia k 30. výročiu Nežnej revolúcie Na podnet ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra ´89.

 

 

Výsledkom dnešného rokovania vlády je schválenie iniciatívneho materiálu z dielne Ministerstva kultúry „Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra ´89“. Nežná revolúcia v novembri 1989 je jednou z najdôležitejších historických udalostí v dejinách Slovenska. V roku 2019 si pripomíname 30. výročie tohto významného dejinného medzníka Čechov a Slovákov, kľúčového z hľadiska obnovenia demokratického zriadenia v oboch krajinách. Spomínané okrúhle výročie je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé aktivity pripomínajúce si túto prelomovú udalosť našich dejín a príležitosťou pripomenúť si jej nespochybniteľný hodnotový potenciál pre dnešok.

V rámci predkladaného materiálu vláda schválila presný kalendárium podujatí a rozsah finančných prostriedkov na pripomenutie si tohto historického míľnika. V pláne sú domáce a zahraničné výstavy, koncerty, divadelné inscenácie, ale aj diskusné večery či konferencie. Najväčším spoločenským podujatím MK SR bude Slávnostná pripomienka 30. výročia Nežnej revolúcie November’89, ktorá sa bude konať v deň štátneho sviatku 17. novembra 2019 v novej budove SND. V priamom prenose bude slávnosť vysielať RTVS. Druhým väčším podujatím je pripravovaný slávnostný koncert súčasnej hudby, ktorý by sa mal konať v centre Bratislavy 16. novembra 2019.

Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia je 2 181 000 Eur, z toho 90 000 Eur kapitálových výdavkov, všetky vyčlenené pre rok 2019. Hlavnými organizátormi podujatí k 30. výročiu Novembra ‘89 sú Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi.

Pre efektívnu prípravu jednotlivých podujatí zriadi Ministerstvo kultúry SR do 15. júla 2019 koordinačný výbor na prípravu a realizáciu podujatí a aktivít k 30. výročiu Novembra ´89.  Výbor bude zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Ústavu pamäti národa, Klubu 89, o. z.  a ďalších partnerov.

Fotozdroj: TASR

 << späť
Linky