Rok Milana Rastislava Štefánika prináša ďalšie investície do kultúrnych pamiatok

23.09.2019
Rok Milana Rastislava Štefánika prináša ďalšie investície do kultúrnych pamiatokIniciatívu ministerky Ľubici Laššákovej podporila vláda. Na výjazdovom zasadnutí v Brezovej pod Bradlom exekutíva uvoľnila 343 000 eur, z ktorých sa zrevitalizujú aj pamiatky nesúce odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. Ministerstvo kultúry sa usiluje o zveľadenie najvýznamnejších lokalít, ktoré sú spojené s historickými míľnikmi a tradíciami Slovenska.

 

 

Po rokoch zanedbávania zo strany štátu sa vyčlenili finančné prostriedky na rozsiahlu údržbu areálu Mohyly na Bradle, o ktoré sa usilovala ministerka kultúry. Hoci sa po roku 1989 všetky vlády SR hrdo hlásili a hlásia k odkazu generála M. R. Štefánika, starostlivosť o areál dlhé roky zostával na pleciach okolitých samospráv. Až súčasná vláda zmenila tento nelichotivý stav a zabezpečí aj bežnú starostlivosť o objekt na nasledujúce roky. "Na konci roka 2018 sme pripravili strategický materiál, ktorý sa týka rekonštrukcie jednak pamätníka a takisto rekonštrukcie kultúrnej historickej pamiatky budovy Strážnice, ktorá je len pár metrov od samotnej mohyly," uviedla Ľubica Laššáková.

 

Z vyčlenených finančných prostriedkov sa zrekonštruuje cesta v okolí Mohyly, osadí sa riadne dopravné značenie, počíta sa s výstavbou dôstojných toaliet a informačného strediska. V Múzeu M. R. Štefánika sa k hospodárskej budove postaví prístavba a zrevitalizuje sa vonkajší priestor. Účelovou dotáciou 20 000 eur na múzejnú činnosť sa v meste Brezová pod Bradlom podporí Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča, dokončia sa pamätníky Dr. Štefana Osudského a Dr. Jána Papánka. V obci Košariská sa pristúpi k rekonštrukcii evanjelického kostola a oplotenia materskej školy. V hodnote 10 000 eur pribudne nový inventár v kultúrnom dome v obci Priepasné.

 

Dňa 4. mája 2019 sme si pripomenuli 100 rokov od tragickej smrti jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, generála Milana Rastislava Štefánika a 21. júla 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia. Vláda SR na návrh Ministerstva kultúry SR podporila sprievodné podujatia a aktivity sumou 3 853 222 eur, z toho 2 305 102 eur v roku 2019 a 1 548 120 eur v roku 2020. Kultúrne projekty reflektujú výročia významných osobností a dejinných medzníkov.

 << späť
Linky