Poznáme víťazov Národnej ceny za dizajn 2019

15.10.2019 MK SR
Foto: Adam ŠakovýMinisterstvo kultúry SR a Slovenské centrum dizajnu ocenilo v aktuálnom ročníku víťazov Národnej ceny za dizajn. Cieľom Ceny je podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike. Za Ministerstvo kultúry SR odovzdal Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu generálny riaditeľ sekcie umenia Jozef Švolík, ktorú získal prof. František Burian, akad. soch.

 

„Každá cena – ocenenie v sebe zahŕňa dva hlavné atribúty. Na jednej strane je ocenením výnimočnej práce jednotlivca alebo tvorivého tímu, na strane druhej je ocenením od spoločnosti za niečo, čo nám prináša pozdvihnutie kultúrnych hodnôt, rozmach a úžitok. Dizajn ako taký je dôležitý v tom, že nás obklopuje v každodennom živote. Nie je to iba segment umenia, ktorý musíme vyhľadať, ale dizajn si vyhľadá nás v praktickom prevedení. Cena za Kultúrny prínos je stelesnením umenia, kreativity a praktického prevedenia grafického diela či konkrétneho produktu, ktorý nás dokáže zaujať a tým aj kultúrne obohatiť a inšpirovať," povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti v Slovenskej republike. Cenu organizuje od roku 1993 Slovenské centrum dizajnu (SCD). Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry SR a SCD. Poslaním Ceny je tiež podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesiálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnmom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie a motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej sprolupráci s profesionálnymi dizajnérmi. 


Bližšie informácie o ocenených nájdete na stránke Slovenského centra dizajnu: https://www.scd.sk/?ncd&sprava=slavnostne-vyhlasenie-vysledkov-sutaze-narodna-cena-za-dizajn-2019 .

Foto: Adam Šakový

 << späť
Linky