O mesiac si pripomenieme udalosti Novembra ´89

17.10.2019
O mesiac si pripomenieme udalosti Novembra ´8917. novembra 2019 si pripomenieme okrúhle výročie Nežnej revolúcie. Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda schválila Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra ´89. Pre verejnosť sú pripravené kultúrne podujatia, ktorými si pripomenieme udalosti na ceste k demokracii.

 

17. november 1989 natrvalo zmenili chod našej spoločnosti. Sloboda sa podpísala aj na kreovaní kultúry, ktorá je našou každodennou súčasťou života. Ministerka Ľubica Laššáková iniciatívne predložila vláde SR kalendárium podujatí a rozsah finančných prostriedkov vo výške 2 181 000 Eur na pripomenutie si tejto významnej udalosti v našich dejinách. „Nežná revolúcia nám otvorila dvere do sveta demokracie. Zmenila náš pohľad na svet, myslenie a našu realizáciu v slobodnom štátne. Tieto atribúty majú bezprostredný dopad aj na kultúru. Iniciovala som návrh finančného zabezpečenia, ktorým vláda zo štátneho rozpočtu uvoľnila prostriedky na pokrytie kultúrnych podujatí, ktorými si dôstojne pripomenieme náš historický míľnik," vyjadrila sa Ľubica Laššáková k schválenému dokumentu.

 

Hlavnými organizátormi podujatí k 30. výročiu Novembra ‘89 sú Úrad vlády SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi. Inštitúcie pripravili širokú škálu podujatí, ktoré sa tematický dotýkajú novembrových udalostí. Informujeme vás o niektorých z nich.  

Slovenské národné divadlo

26. októbra 2019, Bratislava

Premiéra inscenácie Dnes večer nehráme. Reálie slovenského a českého divadla, opiera sa o Nežnú revolúciu a jej osobnosti. Autorská inscenácia českého režiséra J. Havelku s využitím archívnych dokumentov.

Slovenské národné múzeum

november 2019 – február 2020, Bratislavský hrad

Komplexný múzejný výstavný projekt ohraničený Nežnou revolúciou a prvými slobodnými voľbami v júni 1990. Pripravené budú multimediálne programy, audiovizuálne prezentácie, videá s osobnosťami Novembra 89.

Ifjú Szivek – Tanečné divadlo

november 2019, Bratislava

Inscenácia Allegro Molto Barbaro - Parti Nagyom. Téma: mocenské vplyvy a snahy potláčať slobodu umenia predstavené stredoeurópskou tanečnou a hudobnou kultúrou (súčasné tanečno-divadelné formy, irónia a literárny sarkazmus). Dôraz: V. Havel, Nežná revolúcia, rok 1989.

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky

november 2019, Bratislavský hrad

Tematické nasvietenie na priečelí Bratislavského hradu. Vizuálne zaujímavá prezentácia Nežnej revolúcie, najmä vytvorenie multimediálnej prezentácie.

Slovenská národná galéria

november 2019 – jar 2020, Bratislava

30 rokov slobody - Výstavný projekt venovaný významnej predstaviteľke slovenského vizuálneho umenia Anne Daučíkovej, Kornelovi Földvárymu (fenomén životného štýlu) a digitálny projekt - "ČAS-OPIS" Júliusa Kollera (Anti-umenie), v ktorom dokumentoval udalosti od zlomového roku 1989.

Slovenské centrum vizuálnych umení

8. novembra 2019 – 2. februára 2020, Bratislava

Umenie v politickom kontexte politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989 – výstava.

Slovenská filharmónia

11. novembra 2019 – 17. novembra 2019, Bratislava

Slávnostný koncert - Spoločné vystúpenie orchestrov SF a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, dirigent P. Valentovič. Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64 „21. 8. 1968“; Miloslav Kabeláč: Mystérium času, passacaglia pre veľký orchester; Ľubica Čekovská: Premiéra nového diela pre zbor a orchester.

Štátna filharmónia Košice, Slovenský inštitút v Berlíne

21. novembra 2019, Berlín

Slávnostný koncert v Berlíne - Galakoncert Štátnej filharmónie Košice v berlínskom Konzerthause pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Národné osvetové centrum

november 2019, NOC-V Klub, Bratislava

Diskusné večery vo V Klube - Séria 10 diskusných večerov v ikonickom V klube. Téma: výročie Novembra ´89.

 

Ministerstvo kultúry SR má v pláne v rámci svojich mediálnych možností informovať verejnosť aj o ďalších podujatiach, ktoré budú prebiehať v súvislosti 30. výročím Nežnej revolúcie.

 

 

Foto: TASR

 << späť
Linky