Ľubica Laššáková na Fóre ministrov kultúry UNESCO

19.11.2019
Ľubica Laššáková na Fóre ministrov kultúry UNESCO V Paríži sa dnes v rámci 40. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO uskutočnilo Fórum ministrov kultúry. Cieľom stretnutia bolo posilnenie globálnej myšlienky o vplyve kultúrnych politík na implementáciu Agendy 2030. Slovenskú republiku zastupovala Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

 

 

Ťažiskovou témou zasadnutia bolo investovanie do kultúry a tvorivosti pre udržateľný rozvoj a zamestnanosť, ako aj kultúrne vzdelávanie a jeho vplyv na ľudský rozvoj a inovácie. Pre ministrov kultúry členských štátov UNESCO bolo stretnutie jedinečnou príležitosťou na prezentáciu svojich názorov, priorít a úspechov dosiahnutých v týchto oblastiach.

Ľubica Laššáková počas svojho vystúpenia zdôraznila význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre miestne komunity. „Osobitosť kultúrneho a kreatívneho priemyslu spočíva v tom, že vytvára most medzi umením, kultúrou, podnikaním a technológiami. Kultúrny a kreatívny priemysel je navyše charakteristický tým, že vytvára pracovné miesta, ktoré nemožno presunúť do zahraničia, pretože sa viažu na špecifické kultúrne a historické zručnosti a sú späté s územím a tradíciami, ktoré ich určujú," uviedla. Zúčastneným zároveň priblížila efektívne monitorovanie vplyvu kultúry na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest na Slovensku. „Ministerstvo kultúry SR kladie veľký dôraz na vytváranie podmienok na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a jeho efektívne sieťovanie. Prioritou ministerstva v tejto oblasti je najmä realizácia aktivít a opatrení zameraných na podporu a rozvoj ekosystému kreatívnej ekonomiky vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky, zabezpečenie jej udržateľnosti a podporu vzniku a rastu mikro, malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle so zameraním na vytváranie nových pracovných miest," skonštatovala.

 

 

 

Ministerka využila pracovný program aj na bilaterálne stretnutia s európskymi partnermi. S ministerkou kultúry Fínska Hannou Kosonen rokovala o spolupráci pri prípravách Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026, kedy sa jedno slovenské a jedno fínske mesto bude pýšiť týmto prestížnym titulom. S chorvátskou ministerkou kultúry Ninou Obuljen Koržinek ministerka podpísala program medziministerskej spolupráce, ktorým sa podporujú bilaterálne kultúrne vzťahy s cieľom vzájomne poznávať kultúru a umeleckú tvorbu oboch krajín.  

 

 

 

Šéfka rezortu kultúry v sídle UNESCO navštívila aj výstavu modrotlače, ktorá bola minulý rok zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Do výstavy sa zapojilo celkovo 18 štátov. Okrem Rakúska, Slovenska, Česka a Maďarska svoje vzorky modrotlače vystavujú aj krajiny ako Bangladéš, Jordánsko, Kolumbia či Gruzínsko. „Na Slovensku venujeme pozornosť ochrane, podpore a rozvoju nehmotného kultúrneho dedičstva. Táto výstava oboznamuje návštevníkov s originálnymi nápadmi o variabilnom využití modrotlače a ponúka príležitosti na podporu kreativity aj pre súčasnosť," vyhlásila ministerka.

 

 << späť
Linky