Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková si prevzala vyznamenanie protifašistických bojovníkov

06.12.2019 MK SR
Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková si prevzala vyznamenanie protifašistických bojovníkovÚstredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov dňa 13. novembra 2019 v rámci hodnotenia úrovne, náročnosti a novej, koncepčne rozsiahlej a komplexnejšej koncepcie tohtoročných osláv 75. výročia Slovenského zväz protifašistických bojovníkov, ktorú tohto roku garantovalo a organizovalo Ministerstvo kultúry SR, ocenila a rozhodla o udelení odbojárskeho vyznamenania ministerke kultúry SR Ľubici Laššákovej. Dňa 4. decembra, na slávnostnom zasadnutí Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB v sídle odbojárskeho Zväzu v Bratislave, odovzdal predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Pavol Sečkár, PhD. pani ministerke kultúry SR vysoké odbojárske vyznamenanie - Pamätnú medailu M. R. Štefánika II. stupňa.

 

 

Na pôde odbojárskeho Zväzu sa ministerka kultúry SR oboznámila s výsledkami budovania stálej expozície SZPB Za slobodu!, ktorá od roku 2016 prezentuje vývin a významné etapy boja za národnú slobodu od čias štúrovcov, s osobitným zameraním na podnety Slovenského národného povstania a proces oslobodzovania Slovenska, ale aj na činnosť a pôsobenie antifašistických organizácií po roku 1945.

 

Na rokovaní Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB bolo možné podrobne sa oboznámiť s pohľadom odbojárskej organizácie na zameranie tohtoročných osláv, pričom ministerka kultúry SR informovala aj o zámeroch pri koncipovaní podujatí a aktivít
k 75. výročia oslobodenia Slovenska. Pri tejto príležitosti pripomenula chvíle, keď vstupovala do radov členov SZPB, ktorý jej bol posilou v zápase proti kotlebovskej „úrovni riadiacej práce“ a názorovým excesom. Pripomenula tiež, že v zmysle dohôd s odbojármi Ministerstvo kultúry SR intenzívne pracuje na materiáloch do vlády SR, ktoré budú adekvátne riešiť proces pamiatkovej obnovy vojenských cintorínov, ale aj pomníkov a pamätníkov protifašistického odboja. Podujatie v plnej miere vyjadrilo skutočnú morálnu podporu pani ministerke kultúry SR Ľubici Laššákovej, ktorej kultúrno-politická koncepcia v nových podmienkach nesporne nadväzuje na odkaz osobností ako M. Válek, V. Mináč,
ale aj L. Chudík, pričom žiada si serióznu aktívnu účasť, rozhľad a trpezlivosť nedočkavej kultúrnej obce.

 

 

Zdroj správy a fotografií:

PhDr. Ladislav Skrak, tajomník
Klubu umelcov, spisovateľov a historikov
pri ÚR Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

 << späť
Linky