Výzva na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026

17.12.2019
Výzva na podávanie prihlášok do akcie Únie  „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026Ministerstvo kultúry SR dnes zverejnilo Výzvu na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry" v Slovenskej republike na rok 2026. Platnosť výzvy potrvá do 31. októbra 2020 a slovenský víťaz bude známy najneskôr v decembri 2021.

 

 

V nadväznosti na vládou schválený materiál „Návrh rámcového zabezpečenia účasti SR na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026" zo dňa 11. decembra 2019 Ministerstvo kultúry SR dnes na na svojom webovom sídle zverejnilo Výzvu na podávanie prihlášok do akcie Únie  „Európske hlavné mesto kultúry" v Slovenskej republike na rok 2026. Rezort kultúry tak naplnil časový rámec vyplývajúci z príslušného legislatívneho rámca EÚ stanovujúceho povinnosť SR zverejniť predmetnú výzvu v termíne do konca roka 2019. 

Slovenské mestá sa tak môžu už po druhýkrát zapojiť do súťaže o získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK). Prvým hostiteľom titulu EHMK boli Košice v roku 2013. Dátum ukončenia podávania prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 je 31. október 2020. Slovenský víťaz akcie EHMK – SR 2026 bude známy najneskôr v decembri 2021.

Akcia EHMK predstavuje výnimočnú príležitosť zviditeľniť prostredníctvom kultúry príslušné mesto, širšie okolie, región i celú Slovenskú republiku na mape Európy i v širšom medzinárodnom meradle. Skúsenosti z akcie EHMK – Košice 2013 ukázali, že projekt tohto druhu môže znamenať potenciál pre kultúrno-spoločenský a hospodársky rozvoj mesta a regiónu. V prostredí Európskej únie predstavujú Európske hlavné mestá kultúry vlajkovú kultúrnu iniciatívu, ktorá je mimoriadne obľúbená v radoch európskej verejnosti a zaradila sa tiež medzi jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít Európskej únie.

V celom procese výberu má ťažiskové postavenie skupina nezávislých odborníkov zložená z 10 európskych odborníkov a dvoch slovenských expertov, ktorá bude rozhodovať v rámci fázy tzv. predbežného výberu a konečného výberu. Ministerstvo kultúry SR ako riadiaci orgán postupu výberu EHMK v SR na rok 2026 bude o celom procese informovať. Slovensko bude titul EHMK hostiť spoločne s Fínskom.

Bližšie informácie môžu slovenské mestá získať na Informačnom dni, ktorý Ministerstvo kultúry SR usporiada na pôde rezortu 17. januára 2020.

Samotná výzva je zverejnená tu.

 

Ďalšie informácie k EHMK 2026:

http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1999

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/europske-hlavne-mesta-kultury-361.html

 << späť
Linky