Výzva na predkladanie nominácií do súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka

30.01.2020
Výzva na predkladanie nominácií do súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie rokaMinisterstvo kultúry SR vyhlasuje 1. ročník súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Výzva na predkladanie nominácií bude otvorená do 28. februára 2020.

 

Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení, podpora skvalitňovania ich činnosti, vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v týchto inštitúciách, ako aj snaha zvýšiť spoločenský status a ohodnotenie kultúrno-osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry. 

Termín na predloženie nominácií je do 28. februára 2020. Podrobné podmienky a ďalšie informácie nájdete v Štatúte súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka a v Pravidlách súťaže a rokovacom poriadku odbornej poroty súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka (materiály nájdete TU).

 << späť
Linky