O príspevky z prvej pomoci môžu žiadať aj slobodné povolania

16.04.2020
O príspevky z prvej pomoci môžu žiadať aj slobodné povolaniaMinisterstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR vydalo nové usmernenie, ktorým spresnilo definíciu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré majú nárok na príspevok z prvej pomoci.

Vďaka tomu ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolanie a nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu získajú potrebnú pomoc.

Rokovania o prijímaní ďalších riešení aj naďalej pokračujú. V priebehu nasledujúcich dní vás budeme ďalej podrobnejšie informovať o opatreniach pre kultúru.

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi podnetmi k prijímaným opatreniam, ktoré nám môžete posielať na e-mailovú adresu pomoc@culture.gov.sk

 << späť
Linky