Kultúra o trochu bližšie k vám

06.05.2020
Kultúra o trochu bližšie k vámOd stredy 6.5. môžu otvoriť svoje brány aj múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice.

 

 

Čo je potrebné dodržiavať v MÚZEU, GALÉRII a VÝSTAVNEJ SIENI?

 • povoliť vstup jednotlivcom alebo skupín max. do 5 osôb vo vonkajších aj vnútorných priestoroch múzeí a galérií, pohyb umožniť len s prekrytými  hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do múzea a galérie aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m (neplatí pre skupiny do 5 osôb),
 • počet návštevníkov v múzeu a galérii v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 25 m2 z vnútornej plochy prístupnej návštevníkom,
 • na všetky vstupy do priestorov múzeí a galérií viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte návštevníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek; maximálne obmedziť interaktívne prvky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch na WC pre návštevníkov každú hodinu, zabezpečiť na WC k dispozícii dezinfekciu na ruky a jednorazové utierky, zákaz používať sušiče rúk,
 • neorganizovať skupinové akcie,
 • maximálne obmedziť používanie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v priestoroch múzeí a galérií určených pre verejnosť.

 

Čo je potrebné dodržiavať v  KNIŽNICI:

 • zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice
 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.

 

Ministerstvo kultúry sa zároveň stotožňuje a odporúča knižniciam riadiť sa dokumentom vydaným Slovenskou národnou knižnicou v Martine dňa 24.4.202, ktorý nájdete tu.

 

Všetky ďalšie výnimky a informácie nájdete v opatrení ÚVZ SR, prijatom 05.05.2020.

 << späť
Linky