Uvoľňovanie opatrení

11.05.2020
Uvoľňovanie opatrení Výkonní umelci môžu tvoriť bez rúška.

Na podnet ministerstva kultúry hlavný hygienik Ján Mikas rozšíril od pondelka 11. mája výnimku, týkajúcu sa nosenia rúška u výkonných umelcov.

Opäť sa tak môže obnoviť nakrúcanie filmov, výroba televíznych a ďalších programov, ako aj skúšanie divadelných hier a tanečných a hudobných vystúpení.

Podľa opatrenia ÚVZ SR musí producent audiovizuálneho diela pri jeho nakrúcaní, vysielateľ pri výrobe programu a osoba zabezpečujúca podanie umeleckého výkonu zabezpečiť:

  • aby účinkujúci a výkonní umelci mali test RT-PCR na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni a následne sa dali testovať aspoň raz za 14 dní, počas trvania umeleckej činnosti,
  • dodržanie odstupu min. 2 metre, s výnimkou umelcov účinkujúcich na scéne,
  • dezinfekciu rúk a priestorov,
  • pravidelné vetranie, pokiaľ ide o interiér,
  • meranie teploty, pričom ak sa osobe zistí teplota 37 °C a viac alebo iné príznaky ochorenia COVID-19, nebude môcť vstúpiť na miesto umeleckej činnosti.

Celé znenie opatrenia ÚVZ SR nájdete tu http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19

Zástupcovia slovenského audiovizuálneho prostredia sa zároveň dohodli na samoregulačných odporúčaniach pre nastavenie ochrany pred ochorením COVID-19 pri výrobe audiovizuálnych diel. Ich znenie je dostupné tu https://static1.squarespace.com/static

 << späť
Linky