Na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu sú nevyhnutné celoeurópske riešenia

19.05.2020
Na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu sú nevyhnutné celoeurópske riešeniaMinisterka kultúry Natália Milanová sa zapája do hľadania celoeurópskych riešení dopadov pandémie COVID-19 na kultúrny a kreatívny priemysel. Téma dominovala dnešnej videokonferencii ministrov kultúry EÚ.

„Na to, aby kultúrny a kreatívny sektor prežil a prosperoval je nevyhnutná finančná podpora,“ upozornila počas rokovania Natália Milanová. Slovenská republika preto podporuje zvýšenie viacročného finančného rámca a navýšenie prostriedkov pre program Kreatívna Európa. Spomínaný program EÚ na podporu európskej kinematografie a kultúrnych a tvorivých odvetví by mal podľa Milanovej zaistiť rovnaké podmienky pre všetky krajiny, bez ohľadu na kapacitu ich audiovizuálnej produkcie, geografické a jazykové špecifiká.

K rýchlejšiemu hľadaniu najlepších riešení na pomoc kultúrnemu a kreatívnemu sektoru môže z pohľadu Milanovej prispieť pružná výmena informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi EÚ. Pripomenula, že Slovensko v úvode koronakrízy nemalo dostatok spoľahlivých dát o počtoch osôb a subjektov, ktoré treba podporiť. Je potrebné pokračovať zhromažďovaní  a analýze štatistických údajov. Prispôsobiť situácii sa musel tiež slovenský systém samosprávnych fondov podporujúci tvorcov tak, aby bol efektívnejší, flexibilnejší a otvorenejší pre verejnú kontrolu.

„Koronakríza zároveň upriamila pozornosť na potrebu podpory digitalizácie, zvyšovania digitálnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám. Pričom je dôležité úzke prepojenie týchto snáh so systémom vzdelávania, zdôraznila v rámci videokonferencie ministerka kultúry SR.

S iniciatívou prijať na celoeurópskej úrovni kroky na posilnenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu prišlo Chorvátsko v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ. Slovenská republika túto snahu plne podporuje.

„Našou povinnosťou je vyviesť naše krajiny a príslušné odvetvia z tejto krízy. Pokiaľ naše spoločné úsilie bude podporené primeranými programami a financovaním EÚ, myšlienka Roberta Schumana o „Európe“ ako o sile, ktorá prekoná všetky prekážky, zažiari v plnej sile, “ dodala na záver rokovania ministerka Natália Milanová.

 

 << späť
Linky