Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Výzva na prihlásenie aktivít

08.06.2020 MK SR
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Výzva na prihlásenie aktivítTermín konania DEKD: 1.-30. september 2020 Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky Termín prihlásenia aktivít do DEKD: do konca júla 2020 (aktivitu je možné prihlásiť aj po tomto termíne, ale nebude zaradená do celoslovenskej propagácie podujatia)

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, prezentáciu pamiatok „v inom svetle", organizáciu seminárov, prednášok, výstav, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

 

V tomto roku na Slovensku v rámci DEKD oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Minulosť vzdeláva" (ide o voľný prekladanglického originálu"Heritage and education"). Vzdelanie je esenciálnou súčasťou iniciatívy DEKD už od začiatku. Máme príležitosť ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť.Vzdelávanie je dnes viac uniformné, ako v minulosti. Unikátnosť miesta, kde má človek korene, je podhodnotená. Bolo by poučné pozrieť sa aj do histórie vzdelávania - ako sme si v našich končinách po generácie odovzdávali informácie.

 

Zapojenie do DEKD na Slovensku je dobrovoľné a bez nároku na odmenu. Koordinátori DEKD (ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska) vedia cez krajských koordinátorov odborne usmerniť konanie aktivít, poskytnúť podporné stanoviská pri získavaní finančných prostriedkov, pomôcť s mediálnou propagáciou. Základnou podmienkou zapojenia aktivity do DEKD je označenie miesta konania aktivity v čase jej konania logom DEKD. Počas konania aktivity je žiadané zaznamenať návštevnosť a vytvoriť niekoľko fotografií. Po skončení aktivity je potrebné vyplniť zaslaný dotazník, vďaka ktorému sú získavané informácie do celoeurópskych štatistík.

Aktivita môže trvať niekoľko hodín, niekoľko dní, prípadne sa môže realizovať periodicky. Môže prebiehať na jednom mieste, prípadne na viacerých miestach. Počet návštevníkov aktivity môže byť ľubovoľný, ale aj obmedzený. Vstup na aktivitu môže byť voľný, spoplatnený, prípadne riešený formou dobrovoľného vstupného.

Prihlásiť aktivitu do DEKD je možné individuálne na stránke www.dekd.sk, alebo cez krajského koordinátora.

Propagácia aktivít je celoslovensky riešená cez katalóg aktivít uverejnený rovnako na stránke www.dekd.sk, cez tlačové správy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a cez celoslovenské médiá. Dôležitá je aj propagácia na lokálnej úrovni. S tou sú pripravení pomôcť krajskí koordinátori.

 

Ak máte záujem zapojiť sa do DEKD, oslovte svojho krajského koordinátora. Je tu pre Vás, má aktuálne informácie a vie Vás usmerniť:

 

Bratislavský kraj:

Mgr. Michaela KUBÍKOVÁ, tel.: 0907 296 724, e-mail: dekd.bratislava@gmail.com

 

Trnavský kraj:

PhDr. Júlia RAGAČOVÁ , tel.: 0907 622 139, e-mail: trnava.dekd@gmail.com

 

Trenčiansky kraj:

Mgr. Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ, PhD., tel.: 0903 119 205, e-mail: dekd.trencin@gmail.com

 

Žilinský kraj:

Mgr. Andrea SMITKOVÁ, tel.: 0917 240 364, e-mail: zilina.dekd@gmail.com

 

Banskobystrický kraj:

Mgr. Dana KUKUROVÁ, tel.: 0915 829 163, e-mail: dekd.banskabystrica@gmail.com

 

Nitriansky kraj:

Mgr. Michaela MANDÁK NIKLOVÁ, PhD., tel.: 0917 282 719, e-mail: dekd.nitra@gmail.com

 

Košický kraj:

PhDr. Gabriel SZEGHY, PhD., tel.: 0907 682 131, e-mail: dekd.kosice@gmail.com

 

Koordinátora pre Prešovský kraj zastupuje:

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD., tel.: 09034 927 396, e-mail: dekd.petrasova@gmail.com

 

Ukážme spoločne, že nám na našom dedičstve naozaj záleží!

 << späť
Linky