Interná výroba relácií RTVS nie je hospodárna, vyplýva z finančnej kontroly MK SR

26.08.2020
zdroj: RTVSInterná výroba relácií verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) nie je hospodárna a finančné procesy nie sú v poriadku. Vyplýva to zo zistení finančnej kontroly Ministerstva kultúry SR (MK SR) v RTVS. Ministerstvo od 24. júna do 28. júla skontrolovalo projekty, na ktoré poskytuje financie na základe Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 – 2022. Kontrola sledovala využitie prostriedkov z tzv. zmluvy so štátom do konca marca tohto roka.

Finančná kontrola ministerstva zistila v RTVS trinásť prípadov porušenia finančnej disciplíny. Nedodržanie pravidiel postupov podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa týka najmä prípadov, pri ktorých RTVS zahrnula do vyúčtovania nákladovú položku, aj keď tento výdavok nebol preukázateľne uhradený koprodukčným partnerom a k výdavku zároveň nemal koprodukčný partner účtovný doklad. Znamená to, že RTVS zaplatila za výdavky, alebo služby, ku ktorým neexistujú účtovné doklady. Rozhlas a televíziu Slovenska preto ministerstvo kultúry vyzvalo vrátiť 30 077 eur.

Verejnoprávny vysielateľ zároveň porušil zákon o  Rozhlase a televízii Slovenska tým, že jeden z jeho zamestnancov spojil svoje pôsobenie v trvalom pracovnom pomere v RTVS so svojou podnikateľskou činnosťou. Zistilo sa aj porušenie zákona o účtovníctve, konkrétne v prípade zmluvy, ktorá sa stala účinnou až po dátume odovzdania diela. Okrem toho, obsah účtovných dokladov nekorešpondoval s popisom vykonanej práce a preukázateľne odpracovaným časom. RTVS ďalej porušila zákon o verejnom obstarávaní tým, že ako verejný obstarávateľ pri výbere postupu zadávania zákazky neurčil, či požadovaný predmet zákazky spĺňa podmienky bežnej dostupnosti. Taktiež RTVS porušila zákon o finančnej kontrole a audite tým, že na všetkých úrovniach nerobila základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov.

„S výsledkami finančnej kontroly v RTVS nemôžeme byť v žiadnom prípade spokojní. Hovoriť po prečítaní výsledkov tejto kontroly, že potvrdili funkčnosť a hospodárnosť procesov nastavených v RTVS, považujem buď za neznalosť čítania s porozumením, alebo za úmyselné zavádzanie verejnosti. V každom prípade sme veľmi zvedaví na výsledky komplexnejšej kontroly, ktorú v RTVS avizoval Najvyšší kontrolný úrad,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Ministerstvo kultúry upozorňuje, že komplexnú kontrolu finančného hospodárenia v RTVS je oprávnený vykonať Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad vládneho auditu. Najvyšší kontrolný úrad 20. augusta informoval o piatich nových kontrolných akciách pre tento rok, medzi ktoré zaradil aj RTVS.

 << späť
Linky