Pracovná skupina pre stabilizáciu RTVS rokovala o návrhoch legislatívnych zmien

28.08.2020
zdroj: MK SRMinisterstvo kultúry SR považuje finančnú stabilizáciu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) za kľúčový nástroj pre zachovanie duálneho systému vysielania na Slovensku. Pre naplnenie tohto cieľa zriadilo dočasnú pracovnú skupinu pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa pod Radou vlády SR pre kultúru. Pracovná skupina sa vo štvrtok stretla už po tretíkrát, aby prerokovala návrhy a pripomienky jej členov k legislatívnym zmenám, ktoré pripravuje ministerstvo kultúry.

Osobitnú pozornosť venovala otázke princípu hodnoty za peniaze vo vysielaní RTVS. Zhodnotila, že RTVS má, napriek súčasnej nepriaznivej finančnej situácii, dobrý potenciál v silnom diváckom a poslucháčskom zázemí. Možnosti na ďalší rozvoj RTVS sú podľa členov pracovnej skupiny tiež v rozšírení pôvodnej tvorby dramatických programov, ktoré prinášajú výrazný kultúrny rozmer. Pôvodná tvorba je však  finančne náročná a aj z toho dôvodu je nevyhnutné zlepšenie finančnej kondície RTVS.

Ďalšie rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa sa uskutoční v prvej polovici septembra. Malo by sa venovať konkrétnym návrhom riešení, ktoré pracovná skupina následne predloží vedeniu ministerstva kultúry.

 << späť
Linky