Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 oslávia minulosť a vzdelanie

03.09.2020 MK SR
zdroj: DEKDZvýšiť záujem a informovanosť o kultúrnej a historickej minulosti Európy je cieľom tradičnej septembrovej celoeurópskej akcie – Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Ich program zároveň cez propagáciu rôznorodého kultúrneho odkazu starého kontinentu podporuje toleranciu a upozorňuje na aktuálne výzvy pre kultúru.

Tohtoročná téma DEKD je „Heritage and education“ (Dedičstvo a vzdelanie). Na Slovensku sa uskutočnia pod mottom „Minulosť vzdeláva“ a ponúknu takmer 300 podujatí. Brány počas nich otvoria zvyčajne neprístupné pamiatky a tie bežne prístupné sa zas ukážu „v inom svetle“. Na programe sú prednášky, výstavy, súťaže, ale aj turistické aktivity venované histórii, kultúrnemu dedičstvu a jeho hodnotám.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 sa na Slovensku slávnostne otvoria 8. septembra v Piešťanoch. Ceremoniál sa začne o 19:30 v letnom kine v mestskom parku.

So svojou aktivitou sa do programu DEKD mohli prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

Podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 ho spoluorganizuje Európska únia. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Generálnymi partnermi DEKD sú na Slovensku Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR a Slovenské národné múzeum. Partnermi DEKD sú Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Nadácia SPP, Národný Trust, Štátny archív v Trnave, Mesto Piešťany, Dom umenia Piešťany a Lúčnica. Koordináciu aktivít na Slovensku zabezpečuje Združenie historických miest a obcí Slovenska a ICOMOS – Slovensko, národný komitét Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla.

Viac o Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva a pripravovaných podujatiach možno nájsť na - https://www.dekd.sk/katalog-aktivit.

 << späť
Linky