"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Prijatie na pôde ministerstva kultúry

27.01.2017
Minister kultúry Marek Maďarič prijal včera na pôde ministerstva kultúry Josepha Zimeta, splnomocnenca vlády Francúzskej republiky pre organizáciu spomienkových podujatí venovaných budúcoročnému 100. výročiu ukončenia I. svetovej vojny. Ústrednou témou ich rozhovoru bola príprava podujatí, venovaných pamiatke tejto významnej historickej udalosti. Na spolupráci Slovenskej republiky a Francúzskej republiky v tejto oblasti sa dohodli najvyšší politickí predstavitelia oboch štátov v novembri 2016.

V rámci rozhovoru sa splnomocnenec francúzskej vlády zaujímal o konkrétne podujatia, ktorými ministerstvo kultúry prispeje k udalostiam pripomínajúcim si ukončenie prvej svetovej vojny. Francúzska strana ponúkla ministerstvu kultúry možnosť nahliadnuť do svojich archívov, najmä s ohľadom na mapovanie udalostí týkajúcich sa osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Obe strany zároveň skonštatovali, že predmetné stretnutie prispeje nielen k prehĺbeniu spolupráce medzi SR a FR, ale aj k lepšiemu poznaniu osobnosti generála Štefánika, ktorý sa vďaka svojmu 15-ročnému pôsobeniu vo Francúzsku významnou mierou pričinil o súhlas svetových mocností s vytvorením samostatnej Česko-Slovenskej republiky.

Súčasťou pracovnej návštevy Josepha Zimeta na Slovensku boli o. i. aj stretnutia s generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea Branislavom Panisom, s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied a v neposlednom rade aj s Petrom Weissom, veľvyslancom SR v Českej republike, a  Vladimírom Valovičom, národným koordinátorom pre prípravu osláv k pripomenutiu si výročia dejinných udalostí medzi SR a ČR v r. 2018. Následne navštívil aj rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky