Slovenská republika a Irán sa dohodli na kultúrnej a umeleckej spolupráci

08.04.2017
Podpis dohody medzi Iránom a Slovenskou republikouMinister kultúry Marek Maďarič dnes počas pracovnej návštevy Iránu podpísal Memorandum o porozumení o kultúrnej a umeleckej spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a islamského vedenia Iránskej islamskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky s platnosťou na dva roky. Za iránsku stranu dokument podpísal minister kultúry a islamského vedenia Seyyed Reza Salehi Amiri.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú prostredníctvom príslušných orgánov podporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry s cieľom spoznať vzájomnú kultúru v oblasti literatúry, filmu, divadla, hudby, vizuálneho umenia, muzeológie, galérií, knižníc a ochrany kultúrnych pamiatok. Taktiež budú podporovať prezentáciu pôvodných umeleckých diel; priamu spoluprácu divadiel; spoluprácu medzi múzeami, galériami a ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti výtvarného umenia so zameraním na výmenu expertov, výstav, publikácií, plagátov, informačných materiálov a fotografií.

Podpis memoranda medzi Slovenskou republikou a Iránom

Zároveň budú podporovať priamu spoluprácu v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok oboch krajín; podporovať preklady a vydávanie renomovaných klasických a moderných literárnych diel oboch krajín a budú vzájomne informovať o svojej účasti na medzinárodných knižných veľtrhoch. Národné knižnice oboch krajín si budú vzájomne vymieňať svoje zdroje, skúsenosti, informácie, knihy, časopisy, mikrofilmy, kópie rukopisov, expertov a stážistov, a budú nadväzovať partnerské vzťahy.

V oblasti hudby, remesiel a kultúrneho dedičstva si budú zmluvné strany vymieňať informácie a skúsenosti v oblasti reštaurovania historických stavieb, starobylých pamiatok, v archeologickom výskume, kognitívnom výskume a v oblasti historických múzeí. Popri tom budú na základe príslušných medzinárodných zmlúv a dohovorov vrátane Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov z roku 1970 bojovať proti nezákonnému vývozu kultúrneho dedičstva.

Memorandum sa dotýka aj oblasti kinematografie, kde sa obe strany zaviazali k spolupráci pri vytváraní podmienok na produkciu spoločných kinematografických diel a zároveň si budú vymieňať skúsenosti a informácie z oblasti kinematografie (napr. medzi expertmi na archiváciu filmov a filmových dokumentov, prostredníctvom medzinárodnej prezentácie atď.), vrátane informovania o možnostiach uvedenia národných filmov z oboch krajín  na podujatiach a medzinárodných filmových festivaloch na Slovensku a v Iráne.

O možnostiach kultúrnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou sa dnes minister Marek Maďarič rozprával aj s viceprezidentkou pre turizmus a kultúrne dedičstvo Iránu Zahrou Ahmadipourovou. Následne sa stretol s prezidentkou Národnej knižnice a národného archívu Iránskej islamskej republiky Ashraf Boroujerdi.

 Marek Maďarič s viceprezidentkou pre turizmus a kultúrne dedičstvo Iránu Zahrou Ahmadipourovou

FOTOGALÉRIA zo stretnutia s iránskym ministrom kultúry a islamského vedenia

FOTOGALÉRIA zo stretnutia s guvernérom Isfahánu

FOTOGALÉRIA zo stretnutia s viceprezidentkou pre turizmus a kultúrne dedičstvo Iránu

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky