Výsledky súťaže Múzeum roka a Galéria roka 2016 a Ceny Andreja Kmeťa

06.06.2017
Múzeum roka a Galéria roka 2016 a Ceny Andreja KmeťaMinister kultúry Marek Maďarič dnes ocenil najlepšie múzeum a galériu na Slovensku za rok 2016 a piatim laureátom odovzdal Cenu Andreja Kmeťa. Slávnostný ceremoniál vyhlásenia výsledkov 14. ročníka súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2016 a odovzdávanie Cien Andreja Kmeťa je súčasťou podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí (18. máj).

Titul múzeum roka 2016 získalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na dokumentáciu dejín baníctva na Slovensku a históriu Banskej Štiavnice. Porotu zaujali nadobudnutie historickej mapy Mappa  Metallografica, celebris Fodina Semnitziensis, ktorá je mimoriadnym dokladom o vyspelosti baníctva v 18. storočí; výskumná činnosť – od roku 1981 zabezpečuje múzeum systematický archeologický výskum lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici a výstava Ako sa mapovalo v baníctve.

 

Titul Galéria roka  2016 udelil minister kultúry Stredoslovenskej galérii Banská Bystrica. Ide o regionálnu galériu s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti s osobitným zameraním na stredoslovenský región, s celoštátnou špecializáciou na moderné a súčasné umenie a voľnú grafickú tvorbu. V roku 2016 galéria zaujala reštaurátorským a prezentačným  projektom  Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ; výstavou Rotpunkt k 60. výročiu jej založenia a edukačnou výstavou  Symfónia pre 5 zmyslov.

Titul Múzeum roka a Galéria roka udeľuje ministerstvo kultúry na návrh odbornej poroty za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup pri realizácii základných odborných činností v múzeu a galérii, ktoré sú v súlade s ich zameraním a špecializáciou.

 

Cenu Andreja Kmeťa udeľuje ministerstvo kultúry fyzickým osobám za rozvoj, ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva, za vedecké práce pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky a za mnohoročnú odbornú prácu v týchto oblastiach. Cenu Andreja Kmeťa dnes minister kultúry udelil piatim osobnostiam:

 

Celosvetovo uznávaný odborník z oblasti muzeológie Zbyněk Zbyslav Stránský získal ocenenie IN MEMORIAM za mimoriadny prínos k budovaniu slovenskej muzeológie a šírenie jej dobrého mena v zahraničí.

 

Archeologička Veronika Plachá si prevzala ocenenie za celoživotnú prácu v oblasti archeológie a múzejníctva.

 

Kritička umenia a odborníčka na oblasť súčasného výtvarného umenia Jana Geržová bola ocenená za rozsiahlu publikačnú a výstavnú činnosť v oblasti výtvarného umenia a výskumu súčasnej maľby.

 

Muzikológ a medzinárodne uznávaný odborník z oblasti etnoorganológie  Oskár Elschek  si z rúk ministra kultúry prevzal ocenenie za mimoriadny celoživotný prínos k rozvoju slovenskej muzikológie.

 

Múzejný prírodovedec Miroslav Fulín získal ocenenie za dlhoročnú odbornú činnosť v oblasti prírodovedného múzejníctva.

 

 

FOTOGALÉRIA

 

referát styku s médiami

 << späť
Linky