"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 Pamiatky a príroda: krajina možností

31.08.2017
logo MK SRdátum otváracieho ceremoniálu: 7. september 2017 hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu: Trnava Dni európskeho kultúrneho dedičstva (ďalej DEKD) sa každoročne konajú v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Ide o podujatie, ktorého cieľom je prehĺbiť záujem ľudí o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, semináre, prednášky, výstavy, turistické aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. V roku 2010 bolo poverené Ministerstvom kultúry SR úlohou koordinátorov Združenie historických miest a obcí Slovenska. V roku 2017 bolo toto poverenie rozšírené o občianske združenie ICOMOS Slovensko.

Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá. Partnermi podujatia na celoslovenskej úrovni sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, nezisková organizácia Národný Trust, Nadácia SPP, občianske združenie Zachráňme hrady, otvorené združenie Čierne diery a internetový portál Obnova.sk.

Ročník 2017 sa nesie v duchu témy Pamiatky a príroda: krajina možností.

Hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu DEKD 2017 je pri príležitosti osláv 30. výročia vyhlásenia centra mesta za mestskú pamiatkovú rezerváciu mesto Trnava. Otvárací ceremoniál spolu s odovzdaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá sa uskutoční dňa 7. septembra 2017 o 14.00 hod. v priestoroch budovy Mariánskeho seminára – Marianum. Po ňom bude nasledovať o 19.00 hod. slávnostný otvárací koncert DEKD 2017. Účinkuje Trnavský komorný orchester.

Mesto Trnava a partneri pripravili viacero podujatí:

-            Seminár 30 rokov Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava sa uskutoční 7. 9. v čase od 9.00 do 13.00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici. Vstup je voľný pre širokú verejnosť.

-            Vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo 2017 s témou Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok sa uskutoční 8.9. v čase od 9.00 do 13.00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici. Vstup je voľný pre širokú verejnosť. Po nej bude o 14.00 hod. exkurzia Archeologické výskumy a objavy na území mesta Trnavy.

-            V sobotu 9.9. o 14.00 hod. bude prehliadka stavebných počinov Trnavskej univerzity (1635 – 1777) s výkladom Zuzany Dzurňákovej.

-            V nedeľu 10.9. o 19.15 hod. posprevádza záujemcov o dejiny františkánskej rehole kryptami pod Kostolom sv. Jakuba Emília Izakovičová.

-            V termíne 11. – 22.9. bude prebiehať v Mestskej veži prednáškový cyklus, ktorý ponúkne témy ako napríklad: Osudy trnavských mlynov, Čaro pálenej hliny – tehliarstvo v Trnave, O trnavských hostinských a kaviarnikoch, Zo života Spolku trnavských ostrostrelcov, Zabudnuté dedičstvo: technické pamiatky Trnavy, Strechy v Trnave – historický vývoj a iné.

-            16. a 23. 9. sa uskutočnia cykloprehliadky Trnava očami architekta s témou Mesto na prahu moderny.

-            V termíne 21. – 24. 9. organizuje Krajský pamiatkový úrad v Trnave Špacírky s pamiatkarmi, v rámci ktorých môžu návštevníci navštíviť s odborným výkladom mestské hradby, budovy Trnavskej univerzity, sakrálnu a meštiansku architektúru mesta.

-            V priebehu celého mesiaca september budú prebiehať prehliadky Potulky malým Rímom s rôznymi témami, ako napríklad: Tradície trnavského vinohradníctva a vinárstva, Mária Terézia a Trnava, Chránený areál Trnavské rybníky, Keď mesto začalo prerastať hradby a iné.

 

V celom mesiaci september budú prebiehať na území Slovenska v rámci DEKD 2017 aktivity, ktoré boli prihlásené buď individuálne, alebo cez krajských koordinátorov. Podmienkou ich zaradenia je označenie v čase konania logom DEKD. Do databázy bolo tento rok prihlásených 256 aktivít.

 

Bratislavský kraj:

-         Dni DEKD 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave ponúknu 11. 9. o 18.00 hod. prednášku Jaroslavy Dollerovej na tému Príroda v rukách architektov – návraty so slovenskej architektúry a staviteľstva spracované podľa dobovej odbornej tlače a 13. 9. o 18.00 hod. prednášku Tamary Reháčkovej na tému Historické parky a záhrady Bratislavy. Okrem toho bude 15. a 16. 9. v čase od 10.00 do 18.00 hod sprístupnená historická Lisztova záhrada s odborným výkladom. Hudobný kabinet pripravil výstavu s tematikou prírody vo vážnej i populárnej hudbe.

-         Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pripravil v termíne 23. – 30. 9. v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami Dni technických pamiatok 2017. 23. 9. od 11.00 do 17.00 hod. budú na petržalskom opevnení ukážky bojov. 26. 9. od 8.30 do 15.00 hod. bude vo Vodárenskom múzeu vedecká konferencia rozširujúca poznanie o technických fondoch múzeí a archívov v Bratislave. V ďalších dňoch budú komentované prehliadky múzeí, na ktoré je nutné sa zaregistrovať.

 

V Trnavskom kraji sa mimo Trnavy uskutoční:

-          1. 9. v Jablonickom kaštieli v čase od 10.00 do 19.00 hod festival Návrat histórie a remesiel.

-         V Holíči bude 9. 9. od 10.00 do 16.00 hod. pochod s návštevou viacerých historických pamiatok s názvom Po stopách Márie Terézie.

-         Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede pripravilo 12. 9. o 9.30 hod. prednášku pre žiakov základných a stredných škôl na tému Tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove.

-         30. 9. sa o 9.30 hod. odchádza z Námestia Konštancie v Trnave autobusom bezplatne na piknik v blízkosti Kostola sv. Margity a Cisárskeho a kráľovského žrebčína v Kopčanoch.

 

Žilinský kraj:

-         Krajská knižnica v Žiline organizuje celý mesiac september fotosúťaž na sociálnych sieťach s názvom Selfie s dedičstvom, v rámci ktorej ponúkne 10 miest Žiliny a okolia, s ktorými si účastníci môžu urobiť súťažnú selfie.

-         Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku organizujú 9. 9. od 10.00 do 17.00 hod. Remeslá na hrade.

-         Kysucké múzeum 10. 9. od 9.00 hod. pripravilo Kapustovú nedeľu. Počas dňa bude prebiehať ochutnávka jedál pripravených na tradičných peciach priamo v objektoch skanzenu vo Vychylovke.

 

Banskobystrický kraj:

-         Na hrade Ľupča sa 2. – 3. 9. uskutoční medzinárodný festival gajdošskej hudby Hradné huky 2017, kde sa predstaví celá historická škála použitia gájd.

-         Každú septembrovú nedeľu od 14.00 do 16.00 hod. bude v Lučenci sprístupnená radnica, synagóga a Rádayho krypta.

-         Každý štvrtok v septembri  od 16.30 do 17.30 hod. organizuje Pohronské múzeum v Novej Bani prednášku súvisiacu s dejinami mesta.

-         14. 9. sa o 13.00 hod. uskutoční výstup na staré mesto Glanzenberg v Banskej Štiavnici s odborným výkladom o najnovších poznatkoch archeologického výskumu.

-         Rodina Kukurovcov zo Štiavnických Baní sprístupní 16. 9. od 18.00 do 21.00 hod. svoju záhradu a ukáže jedinečne zrekonštruovaný dom – barokovú jezuitskú lekáreň.

-         23. 9. od 10.00 do 15.00 hod. sa uskutoční sprevádzanie po Banskoštiavnickej kalvárii s odborným výkladom.

-         28. a 29. 9. od 19.00 do 22.00 hod. bude v Centre stavebného dedičstva v Banskej Štiavnici premietanie historických fotografií Banskej Štiavnice v improvizovanom interiérovom kine vstupného schodiska.

-         30. 9. sa stane zrekonštruovaná protiturecká bašta v Štiavnických baniach rezbárskou a výtvarnou dielňou. Okrem toho sa tu bude hrať na rôzne hudobné nástroje a večer bude možné pozorovať oblohu profesionálnym teleskopom.

 

Nitriansky kraj:

-         8. 9. o 17.00 hod. bude v gotickej priekope na Nitrianskom hrade verejná diskusia s odborníkmi o význame Nitrianskeho hradu s názvom História pre všetkých. ZUŠ J. Rosinského pripravila výstavu výtvarných prác aj hudobný program.

-         10. 9. sa o 13.00 hod. na Dlhej ulici v Nitre uskutoční nedeľný piknik v múzeu spojený s kultúrnym programom, tvorivými dielňami a prehliadkami expozícií.

-         15. 9. sa uskutoční prehliadka mestského cintorína v Zlatých Moravciach so zástupcom Krajského pamiatkového úradu Nitra.

-         16. 9. bude od 10.00 hod. v Palárikove deň otvorených dverí historickej vodárne a ľudového domu na Hlavnej ulici č. 22.

-         17. 9. sa o 10.00 hod. uskutoční za účasti geológa, archeológa a botanika terénna exkurzia za pamiatkami a prírodou Zborovských vrchov. Zraz bude pred kostolom sv. Michala v Dražovciach.

-         29. 9. o 18.00 hod. bude v gotickej priekope Nitrianskeho hradu divadelné predstavenie Od kolísky po hrob – pásmo zo života Svätopluka.

 

Košický kraj:

-         V Markušovciach sa uskutoční 9. 9. o 15.00 hod. komorný koncert v rámci festivalu Levočské leto v Letohrádku Dardanely.

-         24. 9. o 14.00 hod. začnú Slávnosti pod Obišovským hradom, kde nebudú chýbať sokoliari, lukostrelci, ani folkloristi.

 

Prešovský kraj:

-         7. – 9. 9. bude vo vojnových cintorínoch Veľkrop, Zbojné a Sukov dobrovoľnícky pracovný tábor.

-         9. 9. o 10.00 hod. štartuje Cyklopátranie Prešov, zábavno-poznávacie preteky v Prešove a jeho okolí určené všetkým vekovým a výkonnostným kategóriám

-         10. 9. sa uskutoční v obci Osadné turistický pochod k trojhraničnému stĺpu a seminár zameraný na históriu okresu Snina v súvislosti s pôsobením židovskej komunity.

-         14. 9. o 20.00 hod. usporiadalo Krajské múzeum Prešov v Zámutove Noc netopierov. Odchyt a poznávanie netopierov v teréne, odbúravanie predsudkov.

-         27. 9. sa o 13.00 hod. uskutoční v Sabinove konferencia Hradné ruiny v Prešovskom kraji zameraná na starostlivosť o hradné ruiny, ich obnovu a prezentáciu v kontexte cestovného ruchu.

 

Súhrn aktivít bude súčasťou slávnostného ukončenia DEKD, ktoré sa uskutoční 28. 9. o 17.00 hod. vo Vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici, kde bude na tlačovej konferencii zároveň vyhlásená súťaž Národného komitétu ICOMOS Slovensko s názvom Dedičstvo pre budúcnosť.

 

Viac informácií na: www.dekd.sk

 

Referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky