Ministerstvo kultúry SR - Audiovízia

Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu - detail

Evidenčné číslo: MKZZ05909
Zapísané dňa: 14.10.2009

1.
Názov zvukového záznamu umeleckého výkonu: Marcela Laiferová / Cestovný poriadok Marcely Laiferovej
Typ diela: hudobné
2.
Zoznam autorov zaznamenaného slovesného diela alebo hudobného diela:
Joe South, JaroslaV Laifer, Ľudovít Stassel, Bobby Scott, Zoro Laurinc, Tomáš Janovic, Alexander Karšay, Ladislav Brestenský, Vlado Kolenič, Dežo Ursíny, Pavol Hammel, Jaroslav Filip, Milan Lasica
3.
Zoznam hlavných výkonných umelcov:
Marcela Laiferová, orch. Karla Vlacha, Darina Laščiaková, Milan Lasica, Július Satinský, Jarislav Filip, V.V.System
4.
Výrobca zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je:
a) právnická osoba
   názov: OPUS, a.s.
   sídlo: Mlynské Nivy 73, 827 99 Bratislava
b) fyzická osoba - podnikateľ
   obchodné meno:
   miesto podnikania:
c) fyzická osoba
   meno, priezvisko:
   trvalý pobyt:
5.
Krajina pôvodu zvukového záznamu umeleckého výkonu: SR
Rok vyhotovenia zvukového záznamu umeleckého výkonu: 1969, 1980
6.
Obsahová a žánrová charakteristika zvukového záznamu umeleckého výkonu:
populárna hudba
Veková skupina, ktorej je dielo určené: vhodné pre všetky vekové skupiny
7.
Veková vhodnosť zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania: vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
8.
Minutáž zvukového záznamu umeleckého výkonu: 1:30:00
9.
Základné technické parametre formátu zvukového záznamu umeleckého výkonu:
compact disc digital audio
10.
Medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN), ak má byť pridelené:
11.
Predpokladaný začiatok verejného šírenia zvukového záznamu umeleckého výkonu: 1. november 2009
Spôsob verejného šírenia zvukového záznamu umeleckého výkonu: predaj

<< späť na zoznam