Programové vyhlásenie vlády bolo schválené

27.04.2016 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky včera schválili programové vyhlásenie vlády. Dokument vychádza z programových priorít novej vlády na roky 2016 až 2020.

Predbežná informácia k návrhu zákona

25.04.2016 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Minister kultúry má prejav počas slávnostného otvorenia 23. ročníka MKV Budapešť 2016. Foto: Achív MK SR

Slovensko je čestným hosťom na knižnom veľtrhu v Budapešti

21.04.2016 - Dnes sa za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča uskutočnilo slávnostné otvorenie 23. ročníka Medzinárodného knižného veľtrhu Budapešť 2016, ktorého čestným hosťom je Slovenská republika. Pri tejto príležitosti vychádza vďaka finančnej podpore...

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

21.04.2016 - Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho...

Linky

opis