Rada vlády SR pre kultúru schválila dva strategické materiály

05.12.2014 - Bratislava - Stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike a takisto aj Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020 schválila na svojom dnešnom, v poradí už 8. zasadnutí Rada vlády SR pre kultúru. Rada zároveň uložila...

Slovensko v čínskej fotografii a súčasná tibetská maľba

Slovensko v čínskej fotografii a súčasná tibetská maľba

02.12.2014 - Bratislava: Otvorenie výstavy Slovensko v čínskej fotografii a súčasná tibetská maľba sa uskutočnilo v pondelok 1. 12. 2014 vo Dvorane MK SR.

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2014

27.11.2014 - Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie...

Juraj Čarný. Foto: Boris Németh

Novým riaditeľom Slovenského centra vizuálnych umení sa stal Juraj Čarný

25.11.2014 - Bratislava - Novým riaditeľom Slovenského centra vizuálnych umení – Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (SCVU, KHB) sa stal Juraj Čarný. Rozhodla o tom v pondelok večer sedemčlenná komisia.

Linky