Ministerka prehĺbila slovensko-francúzsku kultúrnu spoluprácu

Ministerka prehĺbila slovensko-francúzsku kultúrnu spoluprácu

19.03.2019 - Expozícia slovenskej literatúry bola v uplynulých štyroch dňoch čestným hosťom na medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris. Ministerka kultúry pri tejto príležitosti absolvovala bohatý pracovný program zameraný na podporu slovenskej kultúry vo frankofónnom...

Slovenská literatúra na veľtrhu v Paríži

Slovenská literatúra na veľtrhu v Paríži

15.03.2019 - Expozícia slovenskej literatúry bude počas nasledujúcich štyroch dní čestným hosťom na jednom z najvýznamnejších knižných veľtrhov Livre Paris vo francúzskej metropole Paríž. Ide o najvýznamnejšiu literárnu...

Obnova audiovizuálneho dedičstva pokračuje

Obnova audiovizuálneho dedičstva pokračuje

13.03.2019 - Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej dnes vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova...

Podpora múzejníctva na Slovensku

Podpora múzejníctva na Slovensku

13.03.2019 - Zástupcovia Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) sa stretli s ministerkou kultúry, aby prerokovali možnosti podpory slovenského múzejníctva. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojej Sekcie kultúrneho dedičstva urobí rázny krok vpred, aby zlepšilo dlhodobo...

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

12.03.2019 - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes prijala na svojej pôde predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), s ktorými rokovala o otázkach k pripravovanému Memorandu o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry SR a SZPB. Témou stretnutia...

Ministerka pokrstila jedinečnú knižnú publikáciu

Ministerka pokrstila jedinečnú knižnú publikáciu

11.03.2019 - V niekdajšom kráľovskom meste Stará Ľubovňa bola v piatok 8. marca verejnosti predstavená nová publikácia “• Spiš • K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva“. Slávnostného krstu knihy v priestoroch známej Spišskej pálenice sa ako čestný hosť...

Komplexná obnova hradu Krásna Hôrka dostala reálne základy, projekt napreduje

Komplexná obnova hradu Krásna Hôrka dostala reálne základy, projekt napreduje

08.03.2019 - Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia, ktorý je najrozsiahlejším v histórii hradu, za uplynulý rok a pol výrazne pokročil. Špecializovaný projekčný tím sa vysporiadal s väčšinou problémových oblastí a zistených nedostatkov, čo...

Výzva na predkladanie návrhov na členov Rady Fondu na podporu umenia

Výzva na predkladanie návrhov na členov Rady Fondu na podporu umenia

08.03.2019 - Ministerka kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené...

Linky

opis