Archív aktualít


  Od:  Výber dátumu od   Do:  Výber dátumu do

Stránka: 1 z 66 Choď na :   1  2  3  4  5    Záznamov: 651

 • Celoslovenské oslavy pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín

  26.6.2017

  logo MK SRPri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda sa v stredu 5. júla 2017 na hrade Devín v popoludňajších hodinách uskutočnia celoslovenské oslavy pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. ...

 • Minister kultúry na zasadnutí Rady fondu Eurimages

  23.6.2017

  Minister kultúry na zasadnutí Rady fondu EurimagesPlenárnym zasadnutím Rady fondu Eurimages, ktoré svojím príhovorom otvoril minister kultúry Marek Maďarič, sa dnes v Bratislave končí historicky prvé zasadnutie Rady Eurimages na Slovensku. Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Popri zdrojoch z národných filmových fondov je práve Eurimages považovaný za dôležitý zdroj dofinancovania koprodukčných kinematografických projektov....

 • Minister kultúry predstavil návrh na zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVS

  21.6.2017

  Minister kultúry predstavil návrh na zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVSMinister kultúry Marek Maďarič predstavil dnes na tlačovej konferencii svoj ideový zámer zmeny modelu voľby generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS. Cieľom je voľbu šéfa RTVS presunúť z parlamentu na tzv. zbor voliteľov a tým posilniť nezávislosť šéfa RTVS od politickej moci. Na tento účel navrhne minister kultúry vytvoriť zbor voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti. Odvolanie GR RTVS by zároveň prešlo do kompetencie Rady RTVS....

 • Zástupkyňa MK SR podpredsedníčkou konferencie o ochrane rozmanitosti kultúrnych prejavov

  16.6.2017

  logo MK SRNovou podpredsedníčkou šiestej konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov za región strednej a východnej Európy bola na aktuálnom zasadaní krajín Dohovoru zvolená aj Jana Kňažková za Slovenskú republiku. Jana Kňažková je riaditeľkou odboru európskych záležitostí MK SR a zároveň členka medzivládneho výboru pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov....

 • FOLK EXPO SLOVAKIA 2017. Nová platforma pre folklórny priemysel.

  9.6.2017

  Folk Expo, Autor: Michal VeselskýMinister kultúry Marek Maďarič otvoril dnes svojím príhovorom v priestoroch Divadla SĽUK v Bratislave sympózium s názvom Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti. Toto sympózium (9.-10.6.2017) sa uskutočňuje pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a je prvým bodom programu dvojdňového podujatia FOLK EXPO SLOVAKIA 2017, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, spájať folklórne a nefolklórne komunity, podporovať vzájomné zdieľanie informácií v tejto oblasti a skúseností. Podujatie organizuje Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u. ...

 • Výsledky súťaže Múzeum roka a Galéria roka 2016 a Ceny Andreja Kmeťa

  6.6.2017

  Múzeum roka a Galéria roka 2016 a Ceny Andreja KmeťaMinister kultúry Marek Maďarič dnes ocenil najlepšie múzeum a galériu na Slovensku za rok 2016 a piatim laureátom odovzdal Cenu Andreja Kmeťa. Slávnostný ceremoniál vyhlásenia výsledkov 14. ročníka súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2016 a odovzdávanie Cien Andreja Kmeťa je súčasťou podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí (18. máj). ...

 • Príťažlivosť poézie – slávnostný program venovaný Miroslavovi Válkovi

  6.6.2017

  Príťažlivosť poézieNite. Dotyky. Už koľkú noc... Kto by nepoznal nadčasové básne významného slovenského básnika a prekladateľa Miroslava Válka? Včera sa naňho pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín spomínalo vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Niektoré jeho básnické texty zarecitovali či zaspievali napríklad Dušan Jamrich, František Kovár alebo Kamil Mikulčík. Okrem nich vystúpilo aj Muchovo kvarteto a veľa ďalších hostí... Minister kultúry Marek Maďarič si včera na Miroslava Válka zaspomínal aj ako na politika: „Bol to prvý slovenský minister kultúry a napriek tomu, že pôsobil v čase, kedy ideológia strážila kultúru, aj ju krivila, on v rade ministrov vyčnieva ako osobnosť, ktorá si napriek tomu dokázala uchovať ľudský a intelektuálny kredit.“ Slávnostný program venovaný Miroslavovi Válkovi s názvom Príťažlivosť poézie pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča zorganizovalo Národné osvetové centrum v réžii Michala Spišáka a scénar pripravila Jana Liptáková. ...

 • Výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

  6.6.2017

  Výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšínMinister kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č.138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“). Žiadosť o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť“) podpísanú uchádzačom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna 2017 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky. Výberové konanie sa uskutoční 11. júla 2017 a bude verejné. ...

 • Bezplatné vstupy do múzeí a galérií

  2.6.2017

  volny vstup do muzei a galeriiMilovníci kultúry môžu naďalej využívať možnosť bezplatnej návštevy ktorejkoľvek galérie alebo múzea, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Takáto príležitosť sa návštevníkom ponúka vždy prvú nedeľu každého mesiaca a výnimkou nie je ani najbližšia nedeľa 4. júna 2017....

 • Národná cena za dizajn 2017 Vyhlásenie súťaže

  2.6.2017

  Národná cena za dizajn 2017 Vyhlásenie súťažeSlovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje nový, v poradí 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn...


Stránka: 1 z 66 Choď na :   1  2  3  4  5    Záznamov: 651


Linky