Polovica investičných projektov EHMK - Košice 2013 vstúpila do realizačnej fázy

20.07.2012
Prípravy projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) – Košice 2013 sú v plnom prúde, v uplynulých dňoch bola spustená do realizačnej fázy už polovica (10) investičných projektov v rámci celého podujatia. S aktuálnou situáciou v súvislosti s prípravou podujatia sa v Košiciach včera zoznámili aj zástupcovia ministerstva kultúry, spolu s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Košického samosprávneho kraja a takisto aj mesta Košice.

„Aj predstavitelia Európskej komisie ocenili výrazný pokrok v implementácií národných investičných projektov v rámci EHMK Košice 2013. Sme radi, že sa po nástupe nového vedenia ministerstva kultúry napriek istému meškaniu veci ohľadne týchto projektov pohli dopredu, najmä vďaka prijatým opatreniam a zintenzívneniu prác,“povedala Jana Šavelová, riaditeľka SO/RO pre ROP PO 7 - EHMK Košice 2013. „Spustené boli aj dva najväčšie projekty a to Kunsthalle/Plaváreň a Kasárne/Kulturpark v réžii mesta Košice.“

Rezort kultúry je gestorom realizácie národných projektov investičného charakteru v rámci projektu EHMK - Košice 2013 a vystupuje v pozícii Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program 2007 - 2013, prioritná os 7. Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Termín ukončenia fyzickej realizácie projektov je stanovený na 31.12.2012.

Na národný projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 schválila Vláda Slovenskej republiky v marci 2012 prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v celkovej výške 60 miliónov eur. Tieto sú určené na obnovu, rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov a na posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev. Prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu pre celkovo 20 investičných projektov, sú mesto Košice, Košický samosprávny kraj, tri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR - Slovenské technické múzeum, Štátna vedecká knižnica Košice a Štátne divadlo Košice - a dve neziskové organizácie - Perly Gotickej cesty a Zachráňme kaštieľ v Krásnej.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky