"; Ministerstvo kultúry SR - Kontakty
 

Kontakty - referát styku s médiami


Jozef Bednár, hovorca 
Telefón: 02/20482 110, mobil: 0915 716 910
Fax:       02/5441 9670
E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

 

Katarína Gáliková

Telefón: 02/20482 115, mobil: 0905 510 143
Fax:       02/5441 9670
E-mail:   katarina.galikova@culture.gov.sk


Posledná aktualizácia: 19.11.2010 / Referát styku s médiami
Linky