"; Ministerstvo kultúry SR - Odborné podujatia MK SR počas SK PRES 2016
 

Expertné podujatia ministerstva kultúry na Slovensku

Logo SK PRES 2016

Ministerstvo kultúry SR bude počas slovenského predsedníctva predsedať Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS). Predmetná formácia Rady bude v zložení ministrov kultúry členských štátov EÚ zasadať v Bruseli 21. a 22. novembra 2016. Tomuto zasadnutiu budú predchádzať dve expertné konferencie, ktoré sa uskutočnia v Bratislave. V septembri to bude konferencia s témou Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie a v novembri sa uskutoční konferencia s názvom Formovanie budúcnosti duševného vlastníctva, ktorú MK SR organizuje v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva. 

Informácie o expertných podujatiach budeme priebežne aktualizovať.

 


Posledná aktualizácia: 22.07.2016 / Referát styku s médiami
autor: Katarína Gáliková
Linky