Slovenská literatúra na veľtrhu v Paríži

Slovenská literatúra na veľtrhu v Paríži

15.03.2019 - Expozícia slovenskej literatúry bude počas nasledujúcich štyroch dní čestným hosťom na jednom z najvýznamnejších knižných veľtrhov Livre Paris vo francúzskej metropole Paríž. Ide o najvýznamnejšiu literárnu...

Obnova audiovizuálneho dedičstva pokračuje

Obnova audiovizuálneho dedičstva pokračuje

13.03.2019 - Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej dnes vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova...

Podpora múzejníctva na Slovensku

Podpora múzejníctva na Slovensku

13.03.2019 - Zástupcovia Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) sa stretli s ministerkou kultúry, aby prerokovali možnosti podpory slovenského múzejníctva. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojej Sekcie kultúrneho dedičstva urobí rázny krok vpred, aby zlepšilo dlhodobo...

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

12.03.2019 - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes prijala na svojej pôde predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), s ktorými rokovala o otázkach k pripravovanému Memorandu o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry SR a SZPB. Témou stretnutia...

Ministerka pokrstila jedinečnú knižnú publikáciu

Ministerka pokrstila jedinečnú knižnú publikáciu

11.03.2019 - V niekdajšom kráľovskom meste Stará Ľubovňa bola v piatok 8. marca verejnosti predstavená nová publikácia “• Spiš • K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva“. Slávnostného krstu knihy v priestoroch známej Spišskej pálenice sa ako čestný hosť...

Komplexná obnova hradu Krásna Hôrka dostala reálne základy, projekt napreduje

Komplexná obnova hradu Krásna Hôrka dostala reálne základy, projekt napreduje

08.03.2019 - Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia, ktorý je najrozsiahlejším v histórii hradu, za uplynulý rok a pol výrazne pokročil. Špecializovaný projekčný tím sa vysporiadal s väčšinou problémových oblastí a zistených nedostatkov, čo...

Výzva na predkladanie návrhov na členov Rady Fondu na podporu umenia

Výzva na predkladanie návrhov na členov Rady Fondu na podporu umenia

08.03.2019 - Ministerka kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené...

Stretnutie ministerky s bieloruským veľvyslancom

Stretnutie ministerky s bieloruským veľvyslancom

06.03.2019 - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes prijala bieloruského veľvyslanca na Slovensku Igora Leščeňa. Ústrednou témou rozhovoru bolo indikovanie najperspektívnejších oblastí spolupráce v rámci rozvoja slovensko-bieloruských kultúrnych vzťahov.

Linky

opis